2012 m. pirmieji Lietuvoje įsidiegėme vertimų biurų industrijai skirtą ISO 17100:2015 kokybės sertifikatą, kurio galiojimą kasmet sėkmingai tęsiame.

2012 m. pirmieji Lietuvoje įsidiegėme vertimų biurų industrijai skirtą ISO 17100:2015 kokybės sertifikatą, kurio galiojimą kasmet tęsiame. 2020 m. sausio 22 dieną UAB „Ars libri“ vyko kokybės vadybos sistemos pagal ISO 17100:2015 ir ISO 9001:2015 priežiūros auditas. Jo metu patvirtinta, kad turime visus reikiamus išteklius ir galimybes. Visa mūsų organizacijos infrastruktūra, reikalinga paslaugoms atlikti, yra tinkamai valdoma ir prižiūrima. Paslaugų kokybei užtikrinti būtini reikalavimai taip pat yra įdiegti, palaikomas ir tobulinamas tolesnis jų taikymas, kad būtų užtikrintas tinkamas mūsų klientų poreikių ir reikalavimų tenkinimas. Didžiuojamės!