„Ypač“ ar „ypatingai“? „Nė“ ar „nei“? „Abiem“ ar „abiems“?

Ypač“ ar „ypatingai“?

Šių prieveiksmių reikšmės neretai painiojamos.

Prieveiksmis ypač vartojamas tada, kai norima sakinyje ką nors pabrėžti, išskirti, paryškinti, pvz.: Šis pasiūlymas ypač vilioja; Gauta ypač svarbi informacija. Tekste jį dažnai galima pakeisti žodžiais labai, itin, nepaprastai ir pan..: Šis pasiūlymas labai vilioja; Gauta nepaprastai svarbi informacija.

Prieveiksmis
ypatingai, padarytas iš būdvardžio ypatingas (išsiskiriantis, nepaprastas), vartojamas tada, kai norima pasakyti, kad kas nors daroma nepaprastai, savotiškai, kitaip nei įprasta, pvz.: Kino žvaigždė elgiasi (kalba, rengiasi, atrodo…) ypatingai.

Taigi prieveiksmis
ypatingai nevartotinas prieveiksmio ypač reikšme, pvz.: ypatingai (taisoma ypač) geras filmas, ypatingai (taisoma ypač) mažos kainos, ypatingai (taisoma ypač) pigu (žr. V. Zubaitienė. Nepainiotinos žodžių reikšmės // Lietuvos rytas, 2001 m.rugsėjo 4 d.).
Šaltinis: VLKK, http://www.vlkk.lt/lit/1532

Nė“ ar „nei“?

Dalelytė
pabrėžtinai neigia bet kokio savarankiško žodžio ar žodžių junginio reikšmę, pvz.: Iki šiol negauta nė vieno skundo. Jie juokavo, kad tokiomis sąlygomis negalėtų dirbti nė dienos. Šie gandai nė karto nepasitvirtino ir pan.

Kai neigiami keli dalykai, dažniausiai vartojamas neigiamosioms dalelytėms artimas porinis jungtukas nei… nei: Nedžiugino jos nei šviesi saulė, nei giedras dangus. Tuo metu nei poeto, nei dramaturgo talentu Šekspyrui niekas neprilygo.
Šaltinis: „Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“, Vilnius, 1997, p. 435.

Abiem“ ar „abiems“?

Dviskaitos naudininkas yra
abiem, kaip ir dviem (be s). Daugiskaitos naudininko galūnė -s, matyt, pridedama pagal analogiją su daiktavardžių daugiskaitos naudininku, plg. abiem pusėms, abiem draugams. Abu variantai vartojami bendrinėje kalboje, tačiau pirmenybė teiktina pagrindiniam normos variantui dviskaitos naudininkui abiem, dviem, tačiau laisvuosiuose stiliuose galimas vartoti ir šalutinis normos variantas abiems, dviems.
Šaltinis: VLKK, http://www.vlkk.lt/lit/2509

Nesant kam“ ar „nesant ko“?

Neiginį turinti padalyvio forma vartojama su kilmininku, kaip ir veiksmažodis nėra, pvz.:
Nesant reikalo, manęs netrukdykite, Nesant vadovo, kreipkitės į sekretorių.
Šaltinis: „Kanceliarinės kalbos patarimai“, Vilnius, 2002, p. 161.