Adaptuotų asmenvardžių ir vietovardžių galūnių rašymas

Lotyniško pagrindo alfabetus vartojančių kalbų asmenvardžiai bei vietovardžiai grožiniuose kūriniuose, populiariuose ir vaikams bei jaunimui skirtuose leidiniuose, atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir išsilavinimą, yra adaptuojami, t. y. pateikiami pagal tarimą. Mokslinėje literatūroje, reklaminiuose, informaciniuose leidiniuose bei specialiuose tekstuose kitų kalbų asmenvardžiai pateikiami autentiškos formos. Adaptuotos ir originalios asmenvardžių formos gali būti pateikiamos pagrečiui (viena iš jų skliausteliuose).

– Adaptuotiems asmenvardžiams ir vietovardžiams, kurie baigiasi priebalsiu, paprastai pridedamos galūnės -as, -is, -(i)us ir jie linksniuojami kaip lietuviški daiktavardžiai. Lietuviškos galūnės dedamos prie tų autentiškų vyriškos giminės asmenvardžių formų, kurios baigiasi priebalsiu:  Brugmanas, Morrisas, Jamesas, Rajkovičius, Roiselis.

– Kai nelietuviškas asmenvardis baigiasi netariama balse e arba netariama priebalse, prieš pridedamas galūnes rašytinas apostrofas: Larousse’as (sk. Larusas), Larousse’o; Verlaine’as (sk. Verlenas), Burke’as (sk. Berkas); Bainville’is (sk. Benvilis), Cahors’as (sk. Kahoras), Chateaubriand’as (sk. Šatobrijanas).

– Asmenvardžiams, kurie originalo kalboje baigiasi kamieno balsiu (išskyrus a) ar dvibalsiu, lietuviškos galūnės paprastai nededamos ir jie nelinksniuojami, pvz.: Toome, Goethe, Crespo, Enrico, Antonescu, Koposu, Craxi, Leslie, Willy, Caravaggio, Manzoni, Verdi, Fanny, Silviu, Hemingway, Gow, Rau (bet Cossiga – Cossigos, Zappa – Zappos). Tačiau prireikus kai kurioms pavardėms galūnės gali būti pridedamos po apostrofo, pvz.: vns. kilm. Goethe’s, Craxi’o, Hemingway’aus; naud. Goethe’ei, Craxi’ui, Hemingway’ui; įn. Craxi’u, Hemingway’umi (bet vns. gal. Goethe).

– Gramatinami ir linksniuojami tie asmenvardžiai, kurie baigiasi originalo kalboje kaitomo vardo galūnės balsiu, pvz.: Walęsa (Walęsy…) – Walęsa (Walęsos), Męcinski (Męcinskiego…) – Męcinskis (Męcinskio…).

– Jeigu asmenvardis arba vietovardis susideda iš kelių žodžių, atitinkama lietuviška galūnė paprastai dedama prie paskutinio žodžio: Bret Hartas (Bret Hart), Sen Simonas (Saint-Simon); Klermon Feranas (Clermont-Ferrand), Karlovy Varai (Karlovy Vary), Rio de Žaneiras (Rio de Janeiro).

Parengta pagal 1997 m. birželio 19 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimą Nr. 60.