Ar žinojote, kad……2012 m. kovo 28 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstyti teisės terminai?

Posėdyje pritarta teisės terminams:
• numatomo teisinio reguliavimo poveikio, vertinimas,
• teisėkūra,
• teisėkūros iniciatyva,
• teisės akto projekto lydimieji dokumentai,
• teisės aktų registras,
• teisinio reguliavimo stebėsena,
• korupcija,
• asmuo, įtariamas padaręs nusikalstamą veiką,
• asmuo, įtariamas padaręs administracinį teisės pažeidimą.

…2012 m. kovo 28 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstyti farmacijos terminai?
Posėdyje pritarta farmacijos terminams:
• dujos ir tirpiklis injekcinei ar infuzinei, dispersijai,
• transderminis tirpalas,
• poliežuvinė plėvelė,
• milteliai ir tirpiklis injekcinei emulsijai,
• akių gelis vienadozėje talpyklėje,
• infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte,
• injekcinė dispersija,
• akių gelis,
• dozavimo pompa,
• dozavimo vožtuvas,
• purškalo pompa,
• purškalo vožtuvas,
• dozatorius,
• geriamasis švirkštas,
• lizdinė plokštelė,
• ampulė,
• flakonas ir kt.

…2012 m. kovo 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstyti transporto, nuotekų tvarkymo, branduolinės saugos terminai?
Posėdyje pritarta šiems terminams:
• taksi dispečerinė,
• taksi stotelė,
• taksometras,
• aeracijos zona,
• gruntinio vandens lygio gradientas,
• apsaugos punktas, ginkluota palyda,
• kontrolinė,
• reagavimo pajėgos.

…2012 m. kovo 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje svarstyti finansų terminai?
Posėdyje pritarta finansų terminams:
• viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių atestacija,
• informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas ir kt.