Dažnai sutinkami Europos terminai

Ar žinote, kaip taisyklingai rašyti Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų institucijų pavadinimus, kitus aktualius terminus? Tai pasitikrinti galite „Eurovoc“ – Kalbos komisijos aprobuotame elektroniniame Europos terminų žodyne (tezaure). Jį rasite Seimo svetainėje http://www.lrs.lt/

euro zona“ ar „eurozona“?

Kadangi turimas omenyje ne tarptautinis elementas –euro (reiškiantis sąsają su Europa, ypač su Europos Sąjunga arba Europos Ekonomine Bendrija), o piniginis vienetas (euras), rašoma atskirai – euro zona.

Europos Bendrija

Abu žodžiai rašomi didžiąja raide – Europos Bendrija (angl. European Community, vok. Europäische Gemeinschaft, pranc. Communauté européenne).

Europos Parlamentas

Aukščiausių tarptautinių organizacijų ir jų vyriausiųjų organų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis: Europos Parlamentas, Europos Ministrų Taryba, Europos Komisija, Europos Taryba, Generalinė Asamblėja ir pan. (taip pat žr. Kalbos komisijos 1997-06-19 nutarimo Nr. 60 2.3 punktą).

Europos Teisingumo Teismas

Visi pavadinimo žodžiai rašytini didžiosiomis raidėmis – Europos Teisingumo Teismas (angl. European Court of Justice), taip pat visos didžiosios – Tarptautinis Teisingumo Teismas (angl. International Court of Justice).

Europos Žmogaus Teisių Teismas

Europos terminų žodyne „Eurovoc“ visi pavadinimo žodžiai rašomi iš didžiųjų raidžių – Europos Žmogaus Teisių Teismas (angl. European Court of Human Rights).

Jungtinių Tautų Chartija

Ypatingos reikšmės dokumentų visi pavadinimo žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis – Jungtinių Tautų Chartija.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba

Šis pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis – JTO Saugumo Taryba (Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Taryba).

Šaltinis : „Eurovoc