Dažniausios kanceliarinės kalbos klaidos

Šįkart norime pasidalyti 5 dažniausiai įvairios kanceliarinės kalbos tekstuose pasitaikančių kalbos klaidomis. Mes, „Ars libri“ redaktoriai, peržiūrėdami tiek originalius raštus, tiek jų vertimus, pastebime nemažai atvejų, kai vartojamas netinkamas linksnis, veiksmažodžio forma ar kai dėl pernelyg sudėtingos konstrukcijos sakinys tampa griozdiškas ir nesklandus. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiame netaisyklingos vartosenos pavyzdžių, pasiūlymų, kaip juos galima ištaisyti ir kodėl.

Netaisyklinga

Taisyklinga

·         Nariai gali balsuoti pakeliant ranką.

·         Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vertinimo komisija nustatė, kad sprendimas yra tinkamas.

·         Nariai gali balsuoti pakeldami ranką.

·         Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, vertinimo komisija nustatė, kad sprendimas yra tinkamas.

Šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose sakiniuose vartojamas pusdalyvis ar dalyvis.

http://konsultacijos.vlkk.lt/lit/2257

Netaisyklinga

Taisyklinga

·         Spinta dokumentų laikymui

·         Institucija nedarbo problemų sprendimui

·         Spinta dokumentams laikyti

·         Institucija nedarbo problemoms spręsti

Naudininkas žodžių junginiuose vartojamas su bendratimi paskirčiai, priemonei reikšti.

http://konsultacijos.vlkk.lt/lit/96008

Netaisyklinga

Taisyklinga

·         Prašymas išmokai gauti

·         Motyvai paraiškai atmesti

·         Prašymas gauti išmoką

·         Motyvai atmesti paraišką

Galininkas žodžių junginiuose vartojamas su bendratimi priežasčiai reikšti, apibūdinti

http://konsultacijos.vlkk.lt/lit/96008

Netaisyklinga

Taisyklinga

·         Atstovauti įmonę

·         Atstovauti Lietuvą

·         Atstovauti įmonei

·         Atstovauti Lietuvai

Veiksmažodis atstovauti vartojamas su naudininku, o ne galininku.

http://konsultacijos.vlkk.lt/lit/3787

Netaisyklinga

Taisyklinga

·         Sprendimas, dėl kokio bus balsuojama.

·         Asmens tapatybė yra nustatoma tokiu būdu, dėl kokio nusprendžia direktorius.

·         Sprendimas, dėl kurio bus balsuojama.

·         Asmens tapatybė yra nustatoma tokiu būdu, dėl kurio nusprendžia direktorius.

Kuris vartojamas šalutiniams sakiniams prie pagrindinių jungti, tiesioginiam prijungimui reikšti. Koks šalutiniame sakinyje vartojamas būdo aplinkybei reikšti.

http://www.lkz.lt/startas.htm