Įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimų rašymas

– Kai įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas sudarytas iš kelių žodžių, didžiąja raide rašomas tik pirmasis iš jų, pvz.: Centrinis vertimų biuras, Kauno regiono turizmo informacijos centras, Kauno valstybinis akademinis dramos teatras, Kaišiadorių rajono policijos komisariatas, Tarptautinis valiutos fondas, Lietuvos mokslų akademija.

–  Jei pavadinimas prasideda tikriniais žodžiais (oficialiu valstybės ar kitu geografiniu pavadinimu, žmogaus vardu ir pavarde), didžiąja raide rašome tik šiuos žodžius: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Kauno rajono migracijos tarnyba, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vilniaus miesto valdyba, Aukštesnioji teatro meno mokykla.

– Jei įmonė, įstaiga ar organizacija turi simbolinį (t. y. perkeltinės reikšmės) pavadinimą, rašomą kabutėse, didžiąja raide rašomas tik pirmasis kabutėmis išskirtas žodis, pvz.: Panevėžio akcinė bendrovė „Kalnapilis“, Vilniaus „Palangos Juzės“ siuvėjų mokykla, alaus baras „Tauro ragas“, „Žinijos“ draugija, „Vyturio“ vidurinė mokykla, uždaroji akcinė bendrovė „Tėviškės keliai“.

Pastaba. Klaidinga naudoti kabutes rašant tokių įmonių ar įstaigų pavadinimus, kuriuose nėra jokių     perkeltinės reikšmės žodžių, bet kai kurie žodžiai išsiskiria dėl pasirinkto įvardijimo būdo ir žodžių tvarkos, pvz.: Viešoji įstaiga Šilainių poliklinika, uždaroji akcinė bendrovė Joniškio pieninė, bet plg. akcinė bendrovė „Panevėžio pienas“.

– Sutrumpintas oficialus pavadinimas taip pat rašomas didžiąja raide, pvz.: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – Teisingumo ministerija.

– Oficialūs pavadinimai dažnai būna sudėtiniai. Tokiu atveju kiekvieno padalinio pavadinimo pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, pvz.: Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Užsienio kalbų katedra, Kauno miesto savivaldybės Butų ūkio skyrius, Respublikinės Santariškių ligoninės Pirmasis chirurgijos skyrius.

Pastaba. Didžiąją raide nerašome masiškai paplitusių padalinių pavadinimų (cechai, brigados,   buhalterijos, raštinės, bibliotekos, laboratorijos ir t. t.), taip pat valdymo vienetų pavadinimų (pvz.: senatas, rektoratas, valdyba, taryba).

Šaltinis: „Didžiųjų raidžių rašymas“. „Gerbkime žodį!“, http://ualgiman.dtiltas.lt/didziuju_raidziu_rasymas.html.