Kada vartoti „ir“, kada „bei“?

Kada vartoti „ir“, kada „bei“?
Įvairiuose rašytiniuose šaltiniuose labai dažnai netaisyklingai vartojamas jungtukas „bei“. Nors „bei“ laikomas jungtuko „ir“ sinonimu, ne visada vieną galima pakeisti kitu. Norint taisyklingai vartoti šiuos jungtukus, svarbu žinoti jų skirtumus. Svarbiausi yra du:
1.Jungtukas „ir“ gali jungti ir sakinio dalis, ir sakinius. O „bei“ jungia tik sakinio dalis.
Pavyzdžiui:
Į tarptautinį meno festivalį atvyko dailininkų, muzikantų, literatų iš įvairių šalių, ir visi susirinkusieji pristatinėjo savo kūrybą.
Akcijos metu bus rengiami vaikų piešinių konkursai bei įvairios koncertinės programos.
2.„Bei“ jungia tik vienarūšes sakinio dalis, o „ir“ gali jungti ne tik vienarūšes sakinio dalis.
Jis buvo abejingas lietuvių impresionizmo bei simbolizmo manifestams.
Senelis tik vakar atvažiavo į miestą ir šiandien jau nori važiuoti atgal į vienkiemį.
Kiti skirtumai:
1.Jungtukas „ir“ vienodai tinka ir rašomajai, ir šnekamajai kalbai. Jungtukas „bei“ būdingesnis rašomajai kalbai.
2.Jungtukas „bei“ paprastai sieja tik dvi greta esančias vienarūšes sakinio dalis, o „ir“ gali įsiterpti į ilgesnę vienarūšių sakinio dalių virtinę.
Pavyzdžiui:
Į iškylą būtinai pasiimkite vienkartinių indų: lėkščių, stiklinių, dubenėlių, šaukštų ir šakučių.
Filmų pristatymuose dalyvaus režisieriai bei aktoriai.
3.Jungtuku „bei“ jungiamos vienarūšės sakinio dalys paprastai reiškia artimas ar panašias sąvokas, jungtukas „ir“ tokių apribojimų neturi.
Pavyzdžiui:
Dokumento kopija turi būti patvirtinta notaro ir vertėjo parašais bei spaudais.
4.„Bei“ paprastai jungia daiktavardžiais (bendriniais) išreikštas sakinio dalis, „ir“ tokių apribojimų neturi.
Knygelėje vaikai kviečiami ieškoti panašumų bei skirtumų.
Atostogų metu ketinu aplankyti Prancūziją ir Ispaniją.
5.Jungtukas „ir“ yra stilistiškai neutralus, o „bei“ gali būti vartojamas stiliui paįvairinti, vengiant per dažnai vartoti „ir“.
Apibendrinant, jungtuko „bei“ paskirtis dvejopa: sieti tam tikras artimas sąvokas ir paįvairinti teksto stilių.
Parengta pagal Ritos Miliūnaitės straipsnį „Jungtuko bei normos – užtemimui prasidedant“ („Gimtoji kalba“, 2007 SPALIS / Nr.10, 3–10 p.)