KALBOS ŽODYNO NAUJIENOS: SKOLINIAI

Valstybinė lietuvių kalbos komisija šią savaitę pristatė žodyno naujienas, kurios paskelbtos naujame 2013 metų „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidime.

Atkreipiame dėmesį, jog leidinyje skiriami keturi kalbos reiškinių vertinimo laipsniai. Neteiktinas (nevartotinas) (žymimas „ntk“) reiškinys bendrinėje kalboje nevartotinas, laikomas kalbos klaida. Jei reiškinys pažymėtas žvaigždute (*), jis laikomas didžiąja kalbos klaida. Statusas vengtinas  (žymimas „vngt.“) rodo, kad vertinamas reiškinys nėra įteisintas kaip bendrinės kalbos norma, jis vengtinas kaip jau nenorminis ir neturintis perspektyvos arba dar nenorminis, nepakankamai ištirtas.

Simboliu „ || “ (galima vartoti) žymimi reiškiniai laikomi šalutiniais (daliniais) normos variantais, kurie prireikus (pavyzdžiui, atsižvelgus į funkcinių stilių ypatumus) bendrinėje kalboje gali būti vartojami, bet pirmenybė teiktina pagrindiniam (neutraliajam) normos variantui. Žymimas „ | “ reiškinys yra vartotinas. Jis rašomas tarp lygiaverčių bendrinės kalbos normos variantų, tarp kurių gali būti funkcinis stilistinis skirtumas, ir jie vartotini pasirinktinai.

Pridedame verslo kalboje dažniausiai pasitaikančius žodžius, kurių vertinimas pasikeitė.

  1. Skoliniai, kurių vertinimas pakeistas iš griežtesnio į du statmenus brūkšnius (vertinami kaip šalutiniai bendrinės kalbos normos variantai):

anū̃kas, skol. | vaikáitis, -ė (dukráitė, sūnáitis)      (buvo skol. ||)
aršùs, skol. || 1. pìktas, –; 2. kerštìngas, –a; 3. smarkùs, -ì; nartùs, -ì      (buvo svet. vngt.)
bãlius skol. || puotà, pókylis, póbūvis, pasilìnksminimas, vakarė̃lis     (buvo svet. vngt.)
bistrò tarpt. || užkandìnė, ùžeiga      (buvo svet. ntk.)
bòileris tarpt. || (vandens) šildytùvas      (buvo svet. vngt.)
chãki tarpt. || rusvai̇̃ žalsvà (spalva)      (buvo svet. vngt.)
disciplinà tarpt. || 1. ped. dalỹkas; 2. drausmė̃       (antroji (drausmės) reikšmė buvo svet. vngt.)
forsúoti tarpt. || spar̃tinti; dìdinti      (buvo svet. vngt.)
fundameñtas tarpt. || pãgrindas, pãmatas, atramà      (buvo svet. vngt.)
galà (koncertas) tarpt. || iškilmìngas, šveñtiškas (koncertas)      (buvo svet. ntk.)
garderòbas tarpt. || 1. (visà) aprangà; drabùžiai; 2. drabužìnė      (buvo svet. ntk.)
ingredieñtas tarpt. || 1. sudedamóji dalìs; 2. dgs. maist. sudėtìs      (buvo svet. vngt.)
kalkuliãtorius tarpt.  || skaičiuotùvas      (buvo svet. vngt.)
kontineñtinis, tarpt. || geogr. žemýninis,       (buvo svet. vngt.)
ofèrta tarpt. || ekon. 1. rãštiškas pasiū́lymas; 2. siū́lomoji káina       (buvo svet. ntk.)
paralèlė tarpt. || geogr. lygiãgretė       (buvo svet. vngt.)
parkomatas tarpt. | bìlietų automãtas         (buvo svet. ntk.)
parkuoti tarpt. || statýti (automobilį)       (buvo hibr. ntk.)
pknikas tarpt. || ìškyla       (buvo svet. vngt.)
plastmãsė psn. || plãstikas       (buvo svet. vngt.)
respektabilùs, -i̇̀ tarpt. || orùs, -ì; garbùs, -ì        (buvo svet. vngt.)
skelètas tarpt. || anat. griáučiai       (buvo svet. vngt.)
skvòšas tarpt. || sport. si̇́eninis       (buvo svet. vngt.)
snùkeris tarpt. || sport. ángliškasis biliárdas       (buvo svet. ntk.)
švei̇̃corius tarpt. || dùrininkas,        (buvo svet. vngt.)
tèsteris tarpt. || 1. tech. tikrìklis, tikrintùvas; 2. chem. bandìklis; 3. mėginỹs, mėginukas       (buvo svet. ntk.)
vãjus skol. || 1. kampãnija; ãkcija; 2. triùkšmas, šurmulỹs, sujudìmas        (buvo svet. ntk.)

  1. Skoliniai, kurių vertinimas šiek tiek pašvelnintas: svet. ntk. į svet. vngt.:

buksyras svet. vngt. – 1. vilktìs; 2. vilkìkas        (buvo svet. ntk.)
diagonalė svet. vngt. – įstrižai̇̃nė       (buvo svet. ntk.)
kerlingas svet. vngt. – sport. akménslydis         (buvo svet. ntk.)
nipelis svet. vngt. – tech. 1. į̇́mova; 2. ùžmova         (buvo svet. ntk.)
parkingas svet. vngt. – (automobìlių) aikštẽlė         (buvo svet. ntk.)
prekursorius svet. vngt. – chem. pìrmtakas         (buvo svet. ntk.)
rozetė svet. vngt. – el. kištùkinis lìzdas         (buvo svet. ntk.)
sateltinis, svet. vngt. – astr. palydõvinis,         (buvo svet. ntk.)
sensorius svet. vngt. – tech. jutìklis         (buvo svet. ntk.)
šarnyras svet. vngt. – tech. lañkstas         (buvo svet. ntk.)
štrichas svet. vngt. – 1. lìnija; brūkšnỹs; 2. brúožas         (buvo svet. ntk.)

  1. Vertinimas pagriežtintas vos keleto žodžių:

bicepsai svet. ntk. = raũmenys      (buvo svet. vngt.)
bukmeikeris, svet. ntk. = lažýbų tárpininkas, ; totalizãtoriaus tárpininkas       (buvo svet. vngt.)
kliringas svet. vngt. – ekon. tarpùskaita       (buvo tarpt. ||)
kontrãktas svet. vngt. – sutartìs       (buvo tarpt. ||)
šampinionas svet. ntk. = bot., maist. pievãgrybis       (buvo svet. vngt.)

Šaltinis: VLKK, Konsultacijų bankas

http://www.vlkk.lt/lit/104293 ir http://www.vlkk.lt/lit/104604