Paronimai

Lietuvių kalboje gausu panašiai skambančių žodžių. „Paronimai – tai panašiai tariami arba rašomi žodžiai, kurių reikšmė dažniausiai yra skirtinga.“ (Šukys, 2004, 9). Pateikiame vienodai rašomų, bet skirtingai tariamų (vad. homografų) pavyzdžių:
lieknas (daiktv.) – klampi pieva su krūmais; raistas;
lieknas (būdv.) – laibas, aukštas;
minti, mina, mynė – spaudyti kojomis, trypti;
minti, mena, minė – turėti galvoje, nepamiršti;
ginti, gina gynė – stengtis atremti puolimą, užstoti nuo pavojaus;
ginti, gena, ginė – varyti;
gėrimas – veiksmas, kai geriama;
gėrimas – tai, kas geriama, gėralas;
drau – mergaitė, mergina, moteris, su kuria palaikomi artimi santykiai;
draugė – draugija, bendruomenė; būrys, kuopa, krūva;
lakinti – duoti ar versti lakti;
lakinti – daryti, kad lėktų; versti greitai bėgti;
vagis, -ies – kas vagia, savinasi svetimą turtą;
vagis, -io – kablys pakabinti;
vytis, -čio – raitas senovės karžygys arba pasiuntinys;
vytis, -ies – rykštė, vytinė.

Šaltinis:
Jonas Šukys, Panašiai skambantys žodžiai: normos ir klaidos, Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.