Tarptautiniam verslui svarbūs anglų kalbos aspektai

Šiuolaikinis verslas nebeįsivaizduojamas be bendradarbiavimo su užsienio tiekėjais ir partneriais, todėl siekiant tai daryti sėkmingai būtinos užsienio kalbų žinios ir užsienio šalies, kurioje siekiama vystyti verslą, lingvistinės aplinkos išmanymas. Kelių užsienio kalbų mokėjimas padeda užkariauti naujas rinkas, bendrauti su klientais tose rinkose jiems suprantama ir priimtina kalba, taip parodant, kad jie ir jų kultūra yra gerbiama ir kad geriau nei Jūsų konkurentai suprantate jų poreikius. Be to, komunikavimas gimtąja užsienio partnerių ar klientų kalba sutvirtina Jūsų ryšį ir leidžia Jumis labiau pasitikėti.
Anglų kalba vis dar išlieka verslo lingua franca (bendra kalba vartojama tarp žmonių, kalbančių skirtingomis kalbomis), ja vyksta didžioji dalis komunikacijos – rašomi elektroniniai laiškai, vyksta derybos, pasirašomos sutartys. Anglų kalba laikoma standartine verslo komunikacijos kalba, tačiau verta atkreipti dėmesį, kad ją vartoja didelė dalis ne gimtakalbių, kurių anglų kalbos žinių lygis ir kultūrinė aplinka nėra vienoda ir kurie nebūtinai gerai pažįsta britų ar amerikiečių kultūrą. „Ars libri“ ekspertai, dirbdami su verstiniais tekstais pastebi įvairių anglų kalbos interpretacijų ir dar kartą nori priminti standartines mandagumo frazes, praversiančias komunikuojant elektroniniu paštu. Laiško pradžioje kreipiantis į asmenį (-is) rašoma „Dear Sirs“ (liet. gerbiamieji), „Dear Sir/Madam“ (liet. gerb. pone (ponia), kai norite akcentuoti, kad nekantriai laukiate atsakymo, vartokite: „I look forward to hearing from you“, o atsisveikinant pravers tokie pasakymai kaip „Best regards“, „Kind regards“ „Yours faithfully (sincerely)“.
Svarbu ir tai, ką apie savo įmonę ir gaminius ar paslaugas skelbiate interneto svetainėje. Atkreipkite dėmesį, ar pateikiama informacija yra sklandi ir lengvai suprantama užsienio klientui ar partneriui, ar vartojami rišlūs sakiniai be gramatikos ir prasmės klaidų, ar tinkamai pateikiami kontaktiniai duomenys (telefono numeriai turi būti rašomi su tarptautiniu kodu) ir, ar lietuvių kalba įprasti pareigų ir skyrių pavadinimai išversti parinkus tinkamus atitikmenis užsienio kalba. Pavyzdžiui, „direktoriaus pavaduotojas“ į anglų kalbą turėtų būti verčiama kaip „deputy director“, o „laikinai einantis direktoriaus pareigas“ turėtų būti verčiama kaip „acting director“. „Generalinis direktorius“ anglų kalba vadinamas „chief executive officer“ arba „general manager“.
Komunikuojant anglų kalba reikia vengti anglų ir vartotojo gimtojoje kalboje esančių panašių išsireiškimų, turinčių skirtingas reikšmes pvz.: liet. „inteligentiškas“, angl. „intelligent“ (liet. sumanus, protingas), liet. „simpatiškas“, angl. „sympathetic“ (liet. užjaučiantis, palankus). Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad lietuviški terminai išversti pažodžiui į anglų kalbą gali būti sunkiai suprantami arba dviprasmiški, pvz., asmens kodas ir PVM kodas turėtų būti verčiami kaip „personal identification (ID) number“ „VAT identification (ID) number“, o ne „personal code“ ar „VAT code“.
Vis dėlto svarbu išmanyti ne tik užsienio kalbos gramatiką ir komunikuoti taisyklingai, bet ir įvertinti komunikacijos turinį bei tikslinę auditoriją. Pavyzdžiui, pristatant užsienio rinkai naują gaminį labai svarbu įvertinti, ar originalus jo pavadinimas nekels neigiamų asociacijų vartotojams. Kartais netinkamai parinktas pavadinimas gali neigiamai veikti potencialių vartotojų nuomonę, pavyzdžiui Lietuvos ar Latvijos pristatytas maisto gaminys pavadinimu „Spira“ originalo kalboje siejamas su spirale (aliuzija į gaminio formą), greičiausiai pasisekimo nesulauktų. Taip pat užsienio rinkoje pristačius valgomuosius ledus „Kingly“, jų pavadinimas greičiausiai priverstų nusišypsoti anglakalbius, šį žodį vartojančius visai kitokiame kontekste. Taigi skirtingose rinkose vartojamos kalbos ir kultūros išmanymas padeda suprasti užsienio visuomenę, jos nuostatas ir poreikius bei sėkmingai siekti savo tikslų.

Plačiau > Publikuota: www.delfi.lt