Kokia raide rašomas žodžio „numeris“ sutrumpinimas?

Rengiant dokumentus, rašant mokslinius darbus, rengiant įvairias instrukcijas ir pan., dažnai tenka trumpinti žodį „numeris“. Ar žinote, kaip taisyklingai rašyti šią santrumpą?

Trumpinant žodį „numeris“ paprastai vartojamos dvi pirmosios priebalsės ir kalbos požiūriu pakaktų rašyti mažąja nr., tačiau kanceliariniame stiliuje nusistovėjo rašyba didžiąja raide –
Nr.
Patvirtintose
Dokumentų rengimo taisyklėse sakoma: „Dokumento registracijos numerį sudaro simbolis Nr., dokumentų registro identifikavimo žymuo ir dokumento registravimo dokumentų registre eilės numeris, pvz.: Nr. V1-159 (V1 – dokumentų registro identifikavimo žymuo, 159 – dokumento registravimo šiame registre eilėsnumeris).“
PASTABA. Trumpinys
Nr. nevartojamas numeruojant priedus, lenteles, paveikslus, gatves, mokyklas ir pan. – tokiu atveju kelintinį skaitvardį žymintis skaitmuo rašomas prieš pažymimąjį žodį, pvz.: „Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių 1 priedas“, „Vertinimo kriterijų suvestinė pateikiama 3 lentelėje“, „Baltijos 1-oji g.“ ir t. t.

Šaltinis: www.vlkk.lt