NARYSTĖ

2016 m. lapkričio mėnesį prisijungėme prie Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus veiklos regione.

2014 m. rugpjūčio mėnesį prisijungėme prie Europos vertimo bendruomenės (angl. European Language Industry Association, ELIA).
ELIA vienija beveik 200 vertimų biurų iš viso pasaulio.
Pagrindinis šios organizacijos tikslas keistis informacija, skatinti verslo santykius su kolegomis nariais ir kitomis susijusiomis tarptautinėmis organizacijomis, skleisti etiško ir kokybiško verslo vertybes.
Tikimės, kad narystė šioje asociacijoje padės mums ir toliau gerinti teikiamas paslaugas ir tobulinti vadybos procesą.