METODIKA

Mums kritiškai svarbūs sprendimai, leidžiantys užtikrinti ir išlaikyti nuoseklią teikiamų paslaugų kokybę, kad ir kokia būtų apimtis, sritis ir skubumas.

Mūsų žiniomis, taikome pačias nuodugniausias vertimo darbų kokybės patikros ir klaidų prevencijos programas. Turėdami ilgametę patirtį, žinodami visas force majeure ir išdirbę prevencines priemones, veikiame kaip darni vieninga sistema, sinergiškai užtikrindami vienodai aukštą kokybę visose kompetencijų srityse.

Norėdami užtikrinti kokybę biuro valdymas organizuojame vadovaujantis tarptautiniais LST EN ISO 9001:2015, LST EN 17100:2015 kokybės standartais, jų laikymuisi užtikrinti atliekame kasmečius auditus. Vertimo paslaugų teikėjas parodo, kad nurodytos vertimo paslaugos atitinka šiuos tarptautinius standartus ir kad, taikydamas šiame standarte aprašytus procesus ir išteklius, teikia kliento ir kitas galiojančias specifikacijas atitinkančias paslaugas.

Galiojančios specifikacijos apima kliento, paties vertimo paslaugų teikėjo specifikacijas ir kituose aktualiuose pramonės kodeksuose, gerosios praktikos vadovuose ar kituose teisės aktuose pateikiamas specifikacijas.

Šie sertifikatai įrodo mūsų įsipareigojimą siekti kokybės ir klientų pasitenkinimo, taip pat užtikrina, kad mūsų paslaugos atitinka klientų ir įstatymų nustatytus reikalavimus.

Į vidinį biuro kokybės standartą, pareigybių veiklos aprašus, vertėjų darbo atmintines, motyvacines atlygio sistemas sudėta susisteminta patirtis, geriausios patirties pavyzdžiai, kokybiško darbo atitikties kriterijai leidžia išlaikyti užsibrėžto standarto kokybę ir nestandartinėmis sąlygomis, o darbuotojams suteikia grįžtamąjį ryšį bei motyvuoja nuolatiniam profesiniam augimui.