Linksnių vartojimas

Šį kartą norėtume pasidalyti su Jumis dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis vartojant lietuvių kalbos linksnius. Mūsų, „Ars libri“ komandos redaktorių praktikoje neretai pasitaiko atvejų, kai linksniai netinkamai vartojami sakiniuose. Tai pastebime tiek tekstuose originalo kalba, tiek ir jų vertimuose. Toliau pateiktoje lentelėje rasite įvairių netaisyklingai pavartotų linksnių pavyzdžių.

LINKSNIS

TAISYKLĖ

Klaidingas variantas

Taisyklingas variantas

TAISYKLĖ

Klaidingas variantas

Taisyklingas variantas

VARDININKAS

Kreipiniui reikšti

Gerbiamas teisininkas, už 10 min bus pradėtas svarstymas.

Gerbiamas teisininke, už 10 min bus pradėtas svarstymas

Objektui reikšti

Darbe svarbu suprasti vienas kitą

Darbe svarbu suprasti vienam kitą

KILMININKAS

Lyginamajai kiekybei reikšti

Ten dirbau ne ilgiau mėnesio.

Ten dirbau ne ilgiau kaip mėnesį.

Požymiui reikšti

Pirmo svarbumo bylos

Svarbiausios bylos

NAUDININKAS

Įvardyti tam tikrą situacijos požymį

Padarytas nuostolis 200 eurų sumai.

Padarytas nuostolis už 200 eurų.

Norite pavadinti įmonių, įstaigų, organizacijų padalinių vadovų pareigybes

Advokatas skyrybų byloms

Skyrybų bylų advokatas

GALININKAS

Neapibrėžtam daiktų kiekiui

Visi mes darome klaidas

Visi mes klystame.

Su judėjimo veiksmažodžiais tikslui reikšti

Atėjo skaityti paskaitas.

Atėjo skaityti paskaitų.

ĮNAGININKAS

Būviui reikšti

Eilėje jis buvo pirmuoju.

Eilėje jis buvo pirmas.

Vietoje kilmininko

Pinigai nepadaro žmogaus laimingu.

Pinigai nepadaro žmogaus laimingo.

VIETININKAS

Būsenos patyrėjui reikšti

Jame kilo idėja.

Jam kilo idėja.

Kaip prielinksnis laiko tarpui žymėti

Darbą turime baigti savaitės bėgyje.

Darbą turime baigti per savaitę.

ŠAUKSMININKAS

Kreipiniui reikšti

Direktorius, palaukite!

SKAIČIAI

Skaičiai, žymintys daiktų kiekį, rašomi arabiškais skaitmenimis, pvz.: 4 knygos, 15 puslapių, 2 durys (skaitoma – dvejos durys).

Daiktų eilę žymintys skaičiai gali būti rašomi tiek romėniškais, tiek arabiškais skaitmenimis. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad:

–  šimtmečių, dramos veiksmų, knygos skyrių, konferencijų eilė paprastai žymima romėniškais skaitmenimis, pvz.: XX amžius, I skyrius, III veiksmas;

–  metų, dienų, valandų, puslapių, mokyklų, gatvių, numerių eilė, taip pat dideli skaičiai – arabiškais skaitmenimis, pvz.: 2013 metai (skaitoma – du tūkstančiai tryliktieji metai), 25 diena, 10 valanda, 14 puslapis, Nr. 6.

***
– Žymint eilę arabiškais skaitmenimis, prie jų (ypač sakinyje) po brūkšnelio gali būti pridedamos kelintinio skaitvardžio galūnės, pvz.:
1-a kategorija, 61-oji vidurinė mokykla, 50-osios metinės, 40-oji simfonija, Vasario 16-oji. Galūnė pridedama kartu su kamiengalio minkštumo ženklu, pvz.: 3-iasis (ne 3-asis). Prie romėniškų skaitmenų galūnės nededamos.

– Dokumentų dalys, punktai, numeruojami arabiškais skaitmenimis su taškais. Punktas gali būti pažymėtas skaitmenimis, rodančiais skyrių, poskyrį, punktą ir papunktį, pvz., 3.4 punktas.

Didelių skaičių rašymas

– Dideli skaičiai, pradedant tūkstančiu, gali būti žymimi skaitmenimis ir žodžiais arba jų sutrumpinimais, pvz.:
12 tūkstančių arba 12 tūkst.; 3 milijonai arba 3 mln.

– Dideli skaičiai gali būti žymimi grupuojamais skaitmenimis. Rišliame tekste tarp skaitmenų grupių paprastai daromas tarpas (rekomenduojamas jungiamasis tarpas), pvz.: 3 000, 15 000, 100 000, 1 000 000, 1 000 000 000. Kompiuterių apdorojamuose tekstuose dedamas taškas. Įsidėmėtina, kad lietuvių kalboje grupuojant didelius skaičius niekada nededamas kablelis.
Dešimtainės ir šimtainės skaitmenų dalys skiriamos kableliais, pvz.: 2,5 kg (ne 2.5 kg), 10,75 g (ne 10.75 g).

Šaltinis: „Skaičiai“, VLKK,  http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/skaiciai.html

Kaip rašyti telefonų numerius?

Nurodant rekvizitus neretai netinkamai rašomi telefonų numeriai. Nacionalinių ir tarptautinių telefonų numerių rašymo būdai pateikiami Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1162 patvirtintose rekomendacijose.

Tarptautinio prefikso simbolis „+“ – rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą. Tarptautinio prefikso simboliu atskiriami tarptautinis ir nacionalinis telefono ryšio numeriai. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarp šalies ir paskirties kodo, taip pat tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio paliekamas tarpas.

Skliaustelių simboliu „( )“ suskliaudžiami tik nacionalinis prefiksas ir geografinių numerių paskirties kodo skaitmenys. Jie nurodo, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami. Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio paliekamas dvigubas tarpas.

Toninių parengties signalų simbolis „~“ rodo, kad reikia laukti papildomo toninio parengties signalo. Šis simbolis iš abiejų pusių atskiriamas tarpais. Pažymėtina, kad diegus skaitmeninį telefono ryšį beveik visoje Lietuvos teritorijoje, toninių parengties signalų simbolis praktiškai nebevartojamas.

Informacinis simbolis  rodo su tinklo galinio taško numeriu susijusią paslaugą ir reiškia, kad surinkus telefono ryšio numerį atsilieps automatinis atsakiklis.

Kad būtų galima lengviau įsidėmėti, išgirsti ir pamatyti telefono ryšio numerio skaitmenis, jie  gali būti grupuojami taip: 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.
RAŠOMA. Telefonas arba Tel.; Faksas arba Faks.; Mobilusis telefonas arba Mob. Be to, vietoje žodžių „telefonas“ arba „tel.“ galima naudoti informacinį simbolį „“.

Nacionaliniai ryšio numeriai                            Tarptautiniai ryšio numeriai
Tel.  (8 5)  211 2292                                                Tel. + 370 5  211 2293
Faks. (8 5)  211 2294                                               Fax + 370 5  211 2294
Mob. 8 687  18 140                                                 Mob. + 370 687  18 140

Parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Valstybinės kalbos kontrolės tarnybos vedėją-vyr. kalbos tvarkytoją Albiną Šiupienienę.

Ar žinome, kaip vadinti kortas?

Pikai, pikiai, pikai, dzvonkai, čyrvai, čirvos, būbnai, kozarai, jokeriai – visi šie kortų pavadinimai yra dabartinėje lietuvių kalboje nevartotini žodžiai. Įdomu, kad labai pamėgtas kortų komplekto apibūdinimas „kaladė“ yra svetimybė ir taip pat nevartotinas. Iš tiesų kortų komplektą reikia vadinti mūsų kalbos žodžiu „malka“.

Kortos:
Kortų spalva su širdies formos ženklais vadinama širdimis arba čirvais.
Kortų spalva (keturkampėmis akimis) vadinama būgnu.
Juodo lapo pavidalo kortų spalva vadinama lapais arba vynais.
Kryžiai turi dar vieną labai gražų lietuvišką pavadinimą – gilės.

Kaip žinia, kortų malkose yra ir damos, karaliai, vyriausios kortos – tūzai. Ko gero, išradingiausių vardų prigalvota bartukui (valetui). Jis dar populiariai vadinamas berniuku. Mažiau, bent mūsų dienomis, girdėti bartuko pavadinimai – žemys, kaplys. Šiandien egzotiškai skamba ir kozirio pavadinimas švietalas.