Linksnių vartojimas

Šį kartą norėtume pasidalyti su Jumis dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis vartojant lietuvių kalbos linksnius. Mūsų, „Ars libri“ komandos redaktorių praktikoje neretai pasitaiko atvejų, kai linksniai netinkamai vartojami sakiniuose. Tai pastebime tiek tekstuose originalo kalba, tiek ir jų vertimuose. Toliau pateiktoje lentelėje rasite įvairių netaisyklingai pavartotų linksnių pavyzdžių.

LINKSNIS

TAISYKLĖ

Klaidingas variantas

Taisyklingas variantas

TAISYKLĖ

Klaidingas variantas

Taisyklingas variantas

VARDININKAS

Kreipiniui reikšti

Gerbiamas teisininkas, už 10 min bus pradėtas svarstymas.

Gerbiamas teisininke, už 10 min bus pradėtas svarstymas

Objektui reikšti

Darbe svarbu suprasti vienas kitą

Darbe svarbu suprasti vienam kitą

KILMININKAS

Lyginamajai kiekybei reikšti

Ten dirbau ne ilgiau mėnesio.

Ten dirbau ne ilgiau kaip mėnesį.

Požymiui reikšti

Pirmo svarbumo bylos

Svarbiausios bylos

NAUDININKAS

Įvardyti tam tikrą situacijos požymį

Padarytas nuostolis 200 eurų sumai.

Padarytas nuostolis už 200 eurų.

Norite pavadinti įmonių, įstaigų, organizacijų padalinių vadovų pareigybes

Advokatas skyrybų byloms

Skyrybų bylų advokatas

GALININKAS

Neapibrėžtam daiktų kiekiui

Visi mes darome klaidas

Visi mes klystame.

Su judėjimo veiksmažodžiais tikslui reikšti

Atėjo skaityti paskaitas.

Atėjo skaityti paskaitų.

ĮNAGININKAS

Būviui reikšti

Eilėje jis buvo pirmuoju.

Eilėje jis buvo pirmas.

Vietoje kilmininko

Pinigai nepadaro žmogaus laimingu.

Pinigai nepadaro žmogaus laimingo.

VIETININKAS

Būsenos patyrėjui reikšti

Jame kilo idėja.

Jam kilo idėja.

Kaip prielinksnis laiko tarpui žymėti

Darbą turime baigti savaitės bėgyje.

Darbą turime baigti per savaitę.

ŠAUKSMININKAS

Kreipiniui reikšti

Direktorius, palaukite!