KAIP RAŠYTI ELEKTRONINIUS LAIŠKUS

Viena iš pagrindinių dalykinio bendravimo priemonių – elektroninis paštas. Todėl mokėti tinkamai rašyti elektroninius laiškus tiek pat svarbu, kiek ir  oficialius dokumentus. Rašydami elektroninius laiškus, turėtume laikytis įprastų elgesio taisyklių, kalbos etiketo reikalavimų ir nepamiršti lietuvių kalbai būdingų dalykinio bendravimo normų. Klaidos parodo rašančiojo neišprusimą, skubėjimą ir nepagarbą. Geros manieros rašant elektroninį laišką tokios pat svarbios kaip ir kalbant telefonu.

Siunčiamo elektroninio laiško eilutėje Tema (Subject) reikia nurodyti savo laiško antraštę, kad gavėjas, dar neperskaitęs laiško, žinotų informaciją apie laiško turinį.

Elektroninį laišką paprastai pradedame pasisveikinimu ir kreipiniu arba tik pasisveikinimu. Į mažai pažįstamus, gerbtinus žmones reikia kreiptis santūriai, pagarbiai: Gerbiamasis Profesoriau, Gerbiamoji Daktare. Į visai nepažįstamus žmones tinka kreiptis tiesiog Gerbiamasis (-oji).

Po pasisveikinimo ar kreipinio vieni deda kablelį, kiti šauktuką. Kai po pasisveikinimo ar kreipinio rašome šauktuką, pirmąjį laiško žodį turime pradėti didžiąja raide. Tačiau elektroniniuose laiškuose po pasisveikinimo ir kreipinio dažniausiai rašomas kablelis. Tokiu atveju pirmasis laiško žodis pradedamas mažąja raide. Po teksto palikus vieną tuščią eilutę rašomi mandagumo žodžiai: Pagarbiai ar Su pagarba (po jų kablelio rašyti nereikia).

Dalykiniam elektroniniam laiškui šypsenėlės ir kiti simboliai netinka, nors ir suteikia tekstui emocionalumo, gyvumo. Norint tam tikrą teksto vietą pabrėžti, ją galima pabraukti, paryškinti, rašyti pasvirusiu šriftu ar didžiosiomis raidėmis – jos internete reiškia šūktelėjimą ar šaukimą.
Elektroniniuose laiškuose reikia vengti kalbos klaidų, nes su klaidomis parašytas tekstas atrodo nepatikimas. Apklausos rodo, kad gramatines klaidas žmonės laiko ne tik kalbos neišmanymu, bet ir profesinės kompetencijos stoka.

Taigi, prieš spausdami Išsiųsti (angl. Send) mygtuką, būtinai perskaitykime laišką dar kartą, išmeskime tai, kas nebūtina, ir ištaisykime klaidas – jų tikrai rasime!