Ar žinojote…

Ar žinojote…

…kuo vadinti „Facebook’ą“ – socialiniu tinklu ar socialiniu tinklalapiu?
„Facebook“ – vienas iš socialinių tinklų internete, vienijantis įvairiais ryšiais susijusius internautus (gimines, bendramokslius, draugus, vieno ar kito dalyko mėgėjus ir pan.).
Žodis tinklas junginyje vartojamas 6-ąja leksine reikšme (pagal DŽ) – „susisiekimo, ryšių ir kt. linijų, įstaigų sistema“, pvz.: elektros, radijo tinklas, linijų, koordinačių tinklas, transporto, agentų, šnipų tinklas. „Virtualūs socialiniai tinklai apibrėžiami kaip uždaros žiniatinklio bendruomenės, kurios suteikia galimybę individams pristatyti save, užmegzti, nustatyti ir palaikyti ryšius su kitais“.
Taigi bendriausia prasme „Facebook“ – socialinis tinklas, tiksliau – virtualus socialinis tinklas, socialinis tinklas internete arba socialinis interneto tinklas.
Kaip technologinį gaminį, jį tikriausiai galima pavadinti socialine svetaine (sutrumpinus iš socialinio tinklo svetainė) ar socialine tinklaviete. Pvz.: Kasdien populiarėjančios socialinių tinklų svetainės užima svarbią vietą daugelio žmonių gyvenime. Liepą realių skaitytojų skaičiumi naujienų portalas 15min.lt aplenkė socialinio tinklo svetainę Draugas.lt. Saugumo spraga socialinio tinklo „Twitter“ svetainėje tūkstančius jo vartotojų nukreipė į pornografinius tinklalapius.

…kokie kalbos reikalavimai taikomi blankams?
Atkreipiame dėmesį į šiuos rašybos dalykus:
• kaip skyrybos ženklas vartojamas brūkšnys ( – ), ne brūkšnelis ( – ), o kabutės pagal lietuviškąją tradiciją rašomos tokios: atidaromosios ( „ ), uždaromosios ( “ ). Plačiau žr. banko įrašą lietuviškos kabutės;
• sutrumpintų žodžių gale rašomas taškas, ne pasvirasis brūkšnys, pvz.: asmens kodas – a. k. (ne a/k), atsiskaitomoji sąskaita – a. s. (ne a/s) ir pan. Daugiau apie sutrumpinimus žr. NUTARIMAI, Rašyba;
• tarp sutrumpinimų, kaip ir tarp pačių žodžių, daromas tarpas, todėl ne a.k., A.V. (antspaudo vieta), t.t. ir pan., o a. k., A. V., t. t. ir pan.; jei trumpinamas asmens vardas, po vardo raidės taip pat daromas tarpas, pvz., J. Petraitis (ne J.Petraitis), dokumentuose patartina vartoti visą vardo ir pavardės formą;
• data trumpuoju būdu rašoma skaitmenų grupes skiriant brūkšneliais, pvz., 2005-06-10. Daugiau žr. NUTARIMAI, Rašyba;
• tekstą skaidant eilutėmis, eilučių gale galima nevartoti skyrybos ženklų, pvz., (asmens kodas rašomas atskiroje eilutėje, todėl gali būti neišskirtas kableliais ar skliaustais).

…kaip rašyti vaisto pavadinimą: „amjodaronas“, „amijodaronas“ ar „amiodaronas“?
Rašoma be j – amiodarònas, tai sintetinių antiaritminių vaistų grupės preparatas (žr. „Medicinos enciklopediją“, t. 1, Vilnius, 1991, p. 44; „Tarptautinių žodžių žodyną“, Vilnius, 2001, p. 41; „Interleksį“).

…ar vartotinas veiksmažodis „juridizuoti“?
Nors vartojamas tarptautinis žodis juridizacija (teisinio pobūdžio suteikimas kuriems nors įvykiams arba faktams, perdėtas teisinės reikšmės teikimas kuriam nors klausimui ar reiškiniui, žr. „Tarptautinių žodžių žodyną“, Vilnius, 2001, p. 340), vartoti veiksmažodžio juridizuoti nereikėtų. Lietuviški pakaitai: įteisinti, suteikti teisinį statusą ir pan.