Grafinio žodžių trumpinimo taisyklės

1. Rašomas pirmasis, kartais du pirmieji skiemenys ir po jų einančio kito skiemens visos priebalsės iki balsės, pvz.:

aps., apskr. – apskritis,
gerb. – gerbiamasis, -oji,
ir pan. – ir panašiai.

2. Rašoma viena ar kelios pirmosios (kartais einančios ne iš eilės) žodžio priebalsės arba žodžio pradžioje esanti balsė, pvz.:

a. – aikštė,
a. s. (atsisk. sąsk., atsisk. sąskaita) – atsiskaitomoji sąskaita,
b. k. – banko kodas

3. Rašoma pirmoji žodžio raidė ir po brūkšnelio paskutinysis skiemuo (retai naudojamas būdas), pvz.:

b-vė – bendrovė,
k-tas – komitetas,
m-ja –ministerija.

4. Žmonių vardai grafiškai trumpinami rašant vieną didžiąją pirmąją raidę (taip pat dviraidžius dz, dž), rečiau – pagal kitas taisykles, pvz.: V. Adamkus, L. J. Palionis, Dž. Verdis; Just. Marcinkevičius. Vardas Stasys trumpinamas S. (ne St.); Bronius – B. (ne Br.).

Teisiškai registruoti juridinių asmenų pavadinimai netrumpinami. Pvz., Alytaus rajono apylinkės prokuratūra (ne Alytaus r. apylinkės prokuratūra), Alytaus naujienos (ne A. naujienos). Trumpinama tik juridinio asmens statuso nuoroda (AB, VĮ, VŠĮ ir pan.).

Taip pat netrumpinami oficialiai vartojami sudėtiniai vietovardžiai: Pietų Lietuva (ne P. Lietuva), Naujoji Akmenė (ne N. Akmenė), Didžioji Britanija (ne D. Britanija).

Svarbu įsidėmėti, kad tarp dviejų sutrumpinimų, sutrumpinimo ir po jo einančio žodžio, skaičiaus ir sutrumpinimo paliekamas tarpelis, taigi:

Antspaudo vieta – A. V. (ne A.V.);
Tai yra – t. y. (ne t.y.);
J. Jonaitis (ne J.Jonaitis);
2013 m. (ne 2014m.).

Dvižodžių santrumpų negalima rašyti su pasviruoju brūkšniu. Pvz.:

asmens kodas – AK, a. k., asm. kodas (ne A/K, a/k);
atsiskaitomoji sąskaita – AS, a. s., atsisk. sąskaita (ne A/s, a/s);
įmonės kodas – Į. k., į. k. (ne Į/k, į/k);
šių metų – š. m. (ne Š/m, š/m).

Šaltinis: „Administracinės kalbos atmintinė“, http://www.alytus.lt/documents/10180/1181864/ADMINISTRACIN%C4%96S%20KALBOS%20ATMINTIN%C4%96.pdf