Taisyklingas adresavimas

Adresai  ant laiškų vokų ar  kitų siuntų rašomi  Pašto taisyklių  nustatyta tvarka: pirma – adresatas,
t. y. kam siunčiama, po to adresas – kur siunčiama. Adresas pradedamas nuo siauriausios reikšmės žodžių – gatvės ar kaimo pavadinimo; toliau eina miestas ar rajonas su priekyje rašomu indeksu; pabaigoje, jei reikia, rašoma valstybė.

Pašto siuntų, siunčiamų Lietuvoje, adresavimo pavyzdžiai

Gavėjo vardas (vardo raidė) ir pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi naudininko linksniu, pvz.:

Vardenei / V. Pavardenei

Arba

Akcinei bendrovei Lietuvos paštui

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą asmeniui įstaigos adresu, įstaigos pavadinimas rašomas po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės vardininko linksniu, pvz.:

Vardžiui / V. Pavardžiui
Susisiekimo ministerija

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į savivaldybės centrą, po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašomas gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas su gimininio žodžio santrumpa g. (a., pr. ir kt.), namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas brūkšnelis), pašto kodas ir miesto pavadinimas, pvz.:

Vardonei / V. Pavardonei
Gėlių g. 12-3
20115 Ukmergė

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, bet ten yra paštas, kurio pavadinimas sutampa su vietovės pavadinimu, po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo nurodoma gatvė, namo ir buto numeriai, vietovė, pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas, pvz.:

Vardeniui / V. Pavardeniui
Taikos g. 4
Dusetos
32305 Zarasų r. sav.

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į vietovę, kurioje nėra pašto, gavėjo pašto pavadinimas rašomas po gyvenamosios vietovės pavadinimo, prieš pašto kodą ir savivaldybės pavadinimą, pvz.:

Vardei / V. Pavardenienei
Girsūdų k.
Daujėnų pšt.
39200 Pasvalio r. sav.

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo vardo ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašoma: paryškinti žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės (P. d.) numeris, pašto pavadinimas, pašto kodas, miesto (savivaldybės) pavadinimas, pvz.:

Vardžiui Pavardžiui
Iki pareikalavimo
Alantos pšt.
33037 Molėtų r. sav.

Vardei Pavardei
P. d. 55
16-asis paštas
45006 Kaunas

Siuntėjo vardas (vardo raidė), pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi vardininko linksniu, pvz.:
Atgalinis (siuntėjo) adresas rašomas ta pačia tvarka kaip ir gavėjo – pirma siuntėjas (adresantas), paskui jo adresas. Yra tik du skirtumai: 1) siuntėjas visada (ir siunčiant į užsienį, ir Lietuvoje) rašomas vardininko linksniu; 2) valstybės pavadinimas rašomas gavėjo šalies kalba, skliaustuose – lietuvių kalba (toks turės būti atsakomojo laiško užrašas).
Visas siuntos užrašas išdėstomas šitaip: gavėjas (paryškintu būdu) ir jo adresas (paprastomis raidėmis) rašomi laiško voko ar kitos siuntos apatinės dalies dešinėje pusėje; siuntėjo adresas (mažesnėmis raidėmis) rašomas kairiajame viršutiniame voko (ar kitos siuntos) kampe arba kitoje voko pusėje, jo atvarte.

Vardenis / V. Pavardenis
    Girsūdų k.
    Daujėnų pšt.
    39200 Pasvalio r. sav.

Vardei Pavardei
Pievų g. 8 Kavarskas
LT-29258 Anykščių r.

Pašto siuntų, siunčiamų į užsienį, adresavimo pavyzdžiai

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į užsienį, gavėjo adresas rašomas taip (gavėjo šalies pavadinimas rašomas gavėjo šalies kalba (pageidautina) arba angliškai / prancūziškai):

Post Danmark
Centre du courrier international
Copenhagen INC
DK-1533 Copenhagen V
DANEMARK

Siuntėjo adresas rašomas taip:

Vardenis Pavardenis
Subačiaus g. 120
LT-11345 Vilnius
LITHUANIA

Adresuojant pašto siuntą Iki pareikalavimo, žodžiai Poste restante turi būti rašomi paryškinti, nurodoma: vardas, pavardė, paštas, kuriame bus įteikta pašto siunta. Pašto siuntos, adresuotos Poste restante(Iki pareikalavimo), adresavimo pvz.:

Mademoiselle Louise Bertholet
Poste restante
CH-1211 Genéve 13
SUISSE

Šaltiniai:
Lietuvos paštas: http://www.post.lt/lt/pagalba/dazniausiai-uzduodami-klausimai/taisyklingas-adresavimas
„Kanceliarinės kalbos patarimai“: http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/