TRANSPORTO LEKSIKOJE VARTOJAMI SKOLINIAI

Leksika, arba žodynas, yra kurios nors kalbos, tarmės ar vieno žmogaus žodžių visuma. Tai greičiausiai kintanti kalbos sritis. Su gyvenimo naujovėmis atsiranda poreikis skolintis žodžius iš kitų kalbų (pvz.: kompiuteris, diskas, investicija, subsidija ir kt.) arba darytis naujus žodžius, vadinamuosius naujadarus (pvz.: žiniasklaida, skreitinis kompiuteris, rinkodara, vadyba ir kt.). „Ars libri“ kolektyvas dažnai susiduria su dokumentuose naudojamais skoliniais, taigi, norėtume priminti, kad visuomet reikia atkreipti dėmesį į jų vertinimo laipsnius (neteiktina svetimybė, vengtina svetimybė, tarptautinis žodis). Šį kartą apžvelgsime transporto srityje randamus skolinius.

Nemažą transporto dokumentuose vartojamos leksikos dalį sudaro verslo ir ekonomikos terminai (pvz.: „b i z n i s“, „l i z i n g a s“, „o f i s a s“, „o f š o r i n i s“, „s p o n s o r i u s“. „B i z n i s“ „Kalbos patarimuose“ traktuojamas kaip vengtina svetimybė, visi kiti žodžiai – neteiktinos svetimybės: Kvalifikuoti fizinio darbo darbininkai ir smulkaus „b i z n i o“ (verslo) savininkai. F i n a n s i n i o „l i z i n g o“ (Finansinės išperkamosios nuomos) būdu galima įsigyti lengvuosius automobilius, keleivinius ir krovininius mikroautobusus. Ten įsikūręs modernus centrinis „o f i s a s“ (biuras), sandėliai, transporto parkas. UAB „Espotransa“ taip pat siūlo paslaugas įsigyjant „o f š o r i n e s“ k o m p a n i j a s (neapmokestinamas, lengvatinės prekybos bendroves). Yra apskaičiuota, kad visi „s p o n s o r i a i“ (rėmėjai) kartu su komandomis „Formulei 1“ išleidžia daugiau kaip du milijonus dolerių (A. Petrėnienė).

Skolinys „Č a r t e r i s“ „Kalbos patarimuose“ (4) priskiriamas neteiktinų svetimybių grupei, jam teiktinas atitikmuo „u ž s a k o m a s i s“ r e i s a s. Europos terminų žodyne angliškajam terminui „m u l t i m o d a l „(t r a n s p o r t) suteiktas lietuviškas vertimas „d a u g i a r ū š i s“ (t r a n s p o r t a s) (NE: multimodalinis).

Ars libri“ vertėjai ir redaktoriai ypač dažnai susiduria su per dažna tarptautinio žodžio „K o m p a n i j a“ vartosena. Kompanija [pranc. compagnie]: 1. grupė asmenų, kuriuos vienija bendri interesai; 2. bendrovė. „Kalbos patarimuose“ terminas kompanija nelaikomas kalbos klaida, tačiau pirmenybė teikiama lietuviškam atitikmeniui:
„K o m p a n i j o j e“ (Bendrovėje, įmonėje) šiuo metu dirba daugiau nei 50 kvalifikuotų specialistų.

Atkreiptinas dėmesys, kad vis rečiau vartojami dar sovietmečiu paplitę slaviškos kilmės skoliniai. Oficialiuosiuose dokumentuose beveik neaptinkama tokių svetimybių kaip enzokolonkė; forsunka, forsunkė; kalpokas; maršrutkė; prokladkė; saliarka; salnykas; samosvalas ir t. t.

Dėl sparčiai besvystančių technologijų į transporto sritį buvo įdiegta nemažai informatikos ir elektronikos naujovių, todėl tekstuose neabejotinai aptinkama ir šių mokslo šakų skolinių: neteiktinas hibridas „s a t e l i t i n ė“ į r a n g a, kurį derėtų keisti terminu „p a l y d o v i n ė“ į r a n g a arba „m o b i l u s i s“ r y š y s. Mobilizatoriuje turi būti įmontuotas ne t r a n s p o n d e r i s, bet a t s a k i k l i s.

Akivaizdu, kad praslinkus sovietiniam šešėliui į kalbą vis smarkiau braunasi skoliniai iš anglų kalbos, kuriuos dažniausiai mėginama tiesiog adaptuoti ir traktuoti kaip tarptautinius. Vis dėlto, nereikėtų pamiršti ir mums įprastų atitikmenų, kurie ne tik bus žymiai aiškesni kiekvienam lietuviui, bet ir padės taurinti bei tausoti mūsų gimtąją kalbą.