SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Nuo pat savo veiklos pradžios siekiame būti socialiai atsakinga įmone. Greta savo pagrindinės veiklos mes savanoriškai įgyvendiname pozityvias visuomenės idėjas. Veikti socialiai atsakingai, mūsų požiūriu, reiškia prisidėti prie įvairių visuomenės problemų sprendimo,  nes atsakomybę turi prisiimti kiekvienas pagal savo gebėjimus ir galimybes.

Pasirenkame ne baksnoti pirštu į skausmingiausias socialines nelaimes ir valstybės paliktas spragas, o įnešti savo indėlį, kad nors vienuose namuose  būtų sveikiau, šilčiau ar sočiau.  Todėl palaikome visuomenines iniciatyvas – remiame Rožinio kaspino projektą „Nedelsk!“ ir Maltos ordino pagalbos tarnybos projektą „Maltiečių sriuba“. Maltos ordino veikla daugiausia nukreipta į pagalbą senyvo amžiaus žmonėms. Pirmiausia – dėl maisto ir jų lankymo namuose (dėl žmogiško bendravimo ir pagalbos tvarkant reikalus). 2014m. buvo paaukota 616 tūkst. Lt, už kuriuos šiais metais maltiečiai įvairiomis formomis galėjo rūpintis maždaug 2 tūkst. senelių visoje Lietuvoje.

Į verslą dažniausiai kreipiamasi, kad šis padėtų suorganizuoti renginį ir visos surinktos lėšos tektų tik senjorams. Iš ištikimų draugų, pagelbėjančių jau ne vienus metus, V.Kimas mini tokias bendroves, kaip „Roche“, „Tele2“, „Ars Libri“, „Kalnapilis“ ir „Senukai“. Daugiau skaitykite: http://www.veidas.lt/tag/labdara.

Taip pat, manydami, kad kiekvienos tautos sielos gyvybingumo pagrindas yra jos kultūra, norime visokeriopai remti privačias iniciatyvas, kuomet verslininkai savo lėšas ir laiką skiria išliekamąją vertę turintiems ir tautos istorijai svarbiems kultūros ir meno objektams.

Europos parkas“ mums yra pilietiškai atsakingo ir brandaus verslo indėlio į Lietuvos intelektinę, kultūrinę ir socialinę pažangą pavyzdys.
Visus kviečiame prisijungti!

Akcijos „Maltiečių sriuba“ rėmėjams skirto padėkos vakaro akimirkos (2014 m.).

Įkūrėme labdaros paramos organizaciją !!!

„SENELĖS PASAKA“ – kas tai, kam to reikia? „Senelės pasaka“ – neatsiejama daugelio mūsų vaikystės dalis, tokia pat neatsiejama mūsų visuomenės dalis yra garbaus amžiaus sulaukę ir į pensiją išėję mūsų senoliai, kurie ne visada yra pajėgūs savo kasdienius klausimus spręsti savarankiškai. Tuo pačiu pavadinimu kuriama pilietinė, bendruomeniškumą skatinanti iniciatyva „Senelės pasaka“ yra skirta sujungti senjorus, kuriems reikalinga įvairaus pobūdžio pagalba, su jiems galinčiais padėti savanoriais.

FAKTAI: Galime kalbėti skaičiais, pensinio amžiaus sulaukusius senjorus paversti statistiniais vienetais, vienaip ar kitaip filtruoti ir interpretuoti Excel‘io lenteles.

1. 2019-01-01 bazinės pensijos dydis yra €164,59 /Šaltinis: www.sodra.lt/

2. 2019-01-01 šalpos pensijos dydis yra €132,00. Per 2018 metus asmenų, gavusių šalpos išmokas ir kompensacijas, skaičius buvo 157,5 tūkst. žmonių. /Šaltinis: Sodra, Statistikos, analizės ir prognozės skyrius/

3. 2019-01-01 absoliutaus skurdo riba yra €238. 00 /Šaltinis: Sodra, Statistikos departamentas/

4. Žemiau skurdo ribos 85 tūkst. pensijos gavėjų yra vyresni nei 80 metų amžiaus /Šaltinis: http://atvira.sodra.lt/lt-eur/

5. 2016 m. iš visų sušalusių mirtinai, 97 kaime, o 15 vyresnių nei 80 metų. 2017 m. iš visų sušalusių mirtinai, 97 kaime, o 11 vyresnių nei 80 metų. /Šaltinis: http://www.hi.lt/lt/paieskos_priemone.html/

BET, iniciatyva „Senelės pasaka“ gimė ne iš skaičių, o iš 17 metų mano asmeninės savanoriavimo patirties, kurios metu statistinių lentelių skaičiai virto aštria realybe, kasdien išgyvenama mūsų šalies senjorų.

TIKSLAS – suteikti galimybę senjorams savo namuose sulaukti savanoriškos jų poreikius atitinkančios atsakingų, sąmoningų ir geros valios žmonių pagalbos visoje Lietuvoje; suvesti tuos, kuriems reikia pagalbos, su tais, kurie gali padėti. Kviesdami padėti, siekiame suburti savanorius, galinčius skirti savo laiko ir pasidalyti rūpestingu dėmesiu su jo stokojančiais senoliais.

Kaip gimė mintis apie “Senelės pasaką”? Artimiau pabendravusi su senais žmonėmis atsisakiau prieš tai ilgus metus puoselėtos svajonės įkurti senelių namus – tai yra pagalbos, realizuojamos kietomis priemonėmis, nes visuomenė sensta ir nepristatysim visiems namų, o ir problemos sprendimas ne sienose, o galvose. Aš nenoriu kurti dar vienos organizacijos šalia kitų, sakyti „stokit pas mus, mes geresni už kitus“ ar pan. Per savo praktiką pamačiau, kad seniems žmonėms institucinės pagalbos nepakanka. Jie laikosi ant geros valios žmonių pečių, tik jų nedaug ir jie išsibarstę, neinformuoti.

Todėl teigiu:

1. Aš nepadėsiu;

2. Mūsų „Senelės pasakos“ komanda nepadės;

3. Aktyvi, atjaučianti, informuota, sutelkta bendruomenė padės.

Ir būtent todėl: Mes suvedam galinčius padėti su prašančiais pagalbos. Norime formuoti organizaciją, kuri galėtų būti tarpininkas tarp bendruomenės, susijusių valdžios institucijų ir seno žmogaus su ribotomis fizinėmis, finansinėmis ir socialinėmis galimybėmis. Organizacijos, kuri galėtų tapti seno žmogaus socialiniu partneriu, galinčiu esant reikalui būti: lengvesniais atvejais tarpinis variantas tarp senelių namų ir savarankiško gyvenimo savoje aplinkoje – mobili pagalbos grupė į namus. Pagalbos formatas: poreikio identifikavimas, reikalingų esamų priemonių (valstybės, savivaldybės) pasiūlymas, o joms nepakankant organizavimas iš kitų struktūrinių ar visuomeninių fondų ar savų išteklių.

Mes siekiame tapti informaciniu, koordinaciniu centru, sujungiančiu nukreipiančiu informuojančiu ir budinančiu ne gailestį o sąmonės slinktį, kad padedami kitam mes padedame sau nes gyvenime viskas ratu, kaip mitologijoje ciklais-iš pavasario į žiemą iš gimimo į mirtį iš jaunystės į senatvę ir vienas duoda impulsą kitam, sutiekdamas gyvenimui gelmę, prasmę ir išbaigtumą.

Ne organizacija ir jos auginimas, yra galutinis rezultatas, nors tikimės, kad tas modelis pasiteisins ir išplis, tačiau visos Lietuvos į organizaciją gi nesujungsi. Siekiame formuoti ne gailesčiu, o sąmoninga iniciatyva, atsakingumu, empatija grįstą ir savo artimą matančią bendruomenę, nepakančią ir nenutylinčią problemų, suvokiančią, kad tai nėra norma, tai yra spręstina situacija, turinčią priemonių ir, svarbiausia, motyvacijos spręsti. Laukiame pastabų ir siūlymų, nes norisi, kad tokios bendruomenės ir visuomenės steigėjais būtume visi kartu.

Kartu junkimės į širdies artimųjų ratą, neabejingą senjorų situacijai ir imkimės iniciatyvos ją keisti, kad kiekvieno gyvenimo pasaka baigtųsi laimingai!

SUVIENIJOME JĖGAS IR PER DVI SAVAITES JAU TURIME:

✔ oficialiai įregistruotą Všį organizaciją — taigi dar šiais metais suspėjome į #2proc traukinį! Mūsų kodas deklaracijų sistemoje: 305123020

✔ internetinę svetainę: www.senelespasaka.lt ir fb puslapį https://www.facebook.com/senelespasaka/

✔ savanorių anketą: www.senelespasaka.lt/noriu-tapti-savanoriu/

Tikime, kad socialiai jautrių visuomenės grupių gerovė priklauso ne vien nuo valstybės institucijų. Tai yra mūsų visų asmeninis indėlis ir atsakomybė.

Mūsų artimiausi tikslai:

▪ Nustatyti poreikį ir aprėptį: kviečiame žinančius apie vienišus, apleistus, turinčius specialiųjų poreikių ar su kitais sunkumais susiduriančius senelius — pranešti mums, o norinčius prisijungti prie Senelės pasaka širdimi sujungtų artimųjų rato — užpildyti savanorių anketą.

▪ Sukurti informacinę interneto svetainę: čia kelsime senelių istorijas ir leisime savanoriams patiems pasirinkti ar pagal poreikį paskirstyti, kuriame regione ir kokio pobūdžio pagalbą teikti.

▪ Tapti senjorų socialiniu partneriu: inicijuoti ir plėsti bendradarbiavimą tarp rūpybos, socialinės priežiūros paslaugas teikiančių organizacijų, valstybės institucijų, socialiai atsakingų verslo bendrovių, nustatant socialine rizika pasižyminčius atvejus bei randant geriausias pagalbos priemones situacijai spręsti.

▪ Suformuoti mobilias pagalbos grupes: šios grupės susidėtų iš socialinio darbuotojo, mediko, ūkio ir buities sritimis besirūpinančių komandos narių, pagal kiekvieno žmogaus poreikį.

Mūsų artimiausi poreikiai:

▪ Šiuo metu ypač ieškome šių krypčių savanorių-specialistų: teisininko, PR specialisto, Finansavimo paraiškų teikėjo/koordinatoriaus, Savanorių koordinatoriaus/globėjo.

▪ Kviečiame prisidėti prie mūsų projekto, kad jis gyvuotų tampant mūsų rėmėju ir visuomenei prisistatant kaip socialiai jautria ir atsakinga įmone.

▪ Kartu junkimės į širdies artimųjų ratą, kad kiekvieno gyvenimo pasaka baigtųsi laimingai!