KONSULTAVIMAS

Lietuvoje yra net keletas kalbos konsultacijas teikiančių valstybinių institucijų. Kam reikia dar vienos įmonės? Mūsų manymu, kalbos institucijos dirba su siektina, normine kalba, mažai susidurdamos su dalykinės kalbos praktine vartosena „realiuoju laiku“, ne visada gali patenkinti realius verslo poreikius dalykinės kalbos srityje. Jos negali pasiūlyti lankstumo, laikosi griežtų taisyklių, nepateikia interpretacijų, neanalizuoja, kaip konkretus žodis galėtų būti suvokiamas konkrečiame verslo segmente. Tai lyg bėgimas iš visų jėgų prieš važiuojantį kalbos traukinį, bandant siūlyti jam kryptį, arba bėgimas jį vejantis iš paskos, bandant tą kryptį įvardyti. Tuo tarpu mes 20 metų dirbami su realia, čia ir dabar vykstančia, tikra ir gyva kalba, laikome save kalbos praktikais.

Pro savo akis praleisdami visų pagrindinių verslo segmentų dokumentus – tūkstančius teisės, medicinos, technikos, rinkodaros, publicistikos tekstų, – jaučiamės lyg dirbtume uždėję ranką ant gyvo kalbos pulso, kasdien stebėdami, kokias kalbininkų pasiūlytas naujoves kalba priima, kokias bando priimti, bet ilgainiui atmeta kaip svetimkūnį, stebime, kaip kalba kinta laike, kaip slaviškas konstrukcijas keičia angliškos, kaip knygines konstrukcijas keičia atsineštosios iš socialinių tinklų, matome kiekvienos dalykinės kalbos srities vyraujančias klaidas ir galime prognozuoti tendencijas. Dar iki termino oficialaus įtvirtinimo, jau žinome apie būsimą jo sėkmę, koja kojon sekame terminologijos procesus, kai žodis virsta sąvoka, o vėliau tampa terminu.

Turime dokumentų bazes, veikiančias tekstyno principu, galime įvertinti žodžių ir konstrukcijų stilistinę atitiktį teksto kalbai. Dėl šios priežasties su mumis nuolat konsultuojasi įmonės, norinčios įvesti į rinką naują produktą, prašydamos kalbinei ir kultūrinei aplinkai adaptuoti šūkį, įvairių įmonių vadovai, prašantys užtikrinti, kad užsienio partneriams prisistatys tinkamomis pareigybėmis, teisininkai, padedantys klientams spręsti su intelektine žodžių nuosavybe susijusias bylas, ir daugybė kitų.

Lietuvoje yra net keletas kalbos konsultacijas teikiančių valstybinių institucijų. Kam reikia dar vienos įmonės? Mūsų manymu, kalbos institucijos dirba su siektina, normine kalba, mažai susidurdamos su dalykinės kalbos praktine vartosena „realiuoju laiku“, ne visada gali patenkinti realius verslo poreikius dalykinės kalbos srityje. Jos negali pasiūlyti lankstumo, laikosi griežtų taisyklių, nepateikia interpretacijų, neanalizuoja, kaip konkretus žodis galėtų būti suvokiamas konkrečiame verslo segmente. Tai lyg bėgimas iš visų jėgų prieš važiuojantį kalbos traukinį, bandant siūlyti jam kryptį, arba bėgimas jį vejantis iš paskos, bandant tą kryptį įvardyti. Tuo tarpu mes 20 metų dirbami su realia, čia ir dabar vykstančia, tikra ir gyva kalba, laikome save kalbos praktikais.

Pro savo akis praleisdami visų pagrindinių verslo segmentų dokumentus – tūkstančius teisės, medicinos, technikos, rinkodaros, publicistikos tekstų, – jaučiamės lyg dirbtume uždėję ranką ant gyvo kalbos pulso, kasdien stebėdami, kokias kalbininkų pasiūlytas naujoves kalba priima, kokias bando priimti, bet ilgainiui atmeta kaip svetimkūnį, stebime, kaip kalba kinta laike, kaip slaviškas konstrukcijas keičia angliškos, kaip knygines konstrukcijas keičia atsineštosios iš socialinių tinklų, matome kiekvienos dalykinės kalbos srities vyraujančias klaidas ir galime prognozuoti tendencijas. Dar iki termino oficialaus įtvirtinimo, jau žinome apie būsimą jo sėkmę, koja kojon sekame terminologijos procesus, kai žodis virsta sąvoka, o vėliau tampa terminu.

Turime dokumentų bazes, veikiančias tekstyno principu, galime įvertinti žodžių ir konstrukcijų stilistinę atitiktį teksto kalbai. Dėl šios priežasties su mumis nuolat konsultuojasi įmonės, norinčios įvesti į rinką naują produktą, prašydamos kalbinei ir kultūrinei aplinkai adaptuoti šūkį, įvairių įmonių vadovai, prašantys užtikrinti, kad užsienio partneriams prisistatys tinkamomis pareigybėmis, teisininkai, padedantys klientams spręsti su intelektine žodžių nuosavybe susijusias bylas, ir daugybė kitų.