VIZIJA MISIJA VERTYBĖS

VIZIJA:

Mums vertingiau ne „kiek“, o „kaip“. Mums darnus verslas ne koncepcija, ne teorija, o kasdienybė, siekiame tapti realiai veikiančio darnaus verslo pavyzdžiu; įrodymu, kad versle gali derėti ir pelnas, ir etika, akademinę, profesinę, ir socialinę aplinką stiprinanti partnerystė.

MISIJA:

Pasirenkame teikti pačios aukščiausios kokybės vertimo paslaugas, vadovaujantis profesionalumo kriterijais, aukščiausia kompetencija, kokybės ir etikos standartais, teksto vertimo bei vertimo verslo organizavimo gerąja praktika valstybės ir verslo lyderiams bei kitoms institucijoms, kurių tekstai reikalauja atsakingo požiūrio, profesionalumo, precizijos, lankstumo ir pritaikymo reikiamai stilistinei ir socialinei aplinkai įgūdžių bei prisitaikymo prie užsakovo poreikių ir galimybių.

Pasirenkame neiti į kompromisus su savo vertybėmis, sąžine ir principais ir rinkos spaudimu gauti pelną kokybės sąskaita.

Pasirenkame apie savo kokybę kalbėti ne žodžiais, o savo darbais – atliktais vertimais, kurie kaip mūsų parašas ar vizitinė kortelė, geriausia rinkodaros priemonė, randanti kelią pas tą užsakovą, kuriam tos vertybės yra svarbios.

Pasirenkame ugdyti ir skatinti tomis pačiomis vertybėmis, gebėjimais bei savybėmis pasižyminčią komandą, pasirinkusią tobulėti su įmonės siekiamais tikslais derančia profesine ir karjeros kryptimi.

Būdami savo srities profesionalai, pasirenkame prisiimti atsakomybę už savo tiesioginę profesinę ir socialinę aplinką, dalytis savo žiniomis su savo užsakovais – vertimo partneriais, siekiant, kad stiprėtų taisyklingos dalykinės kalbos ir kokybiško vertimo svarbos suvokimas verslo bendruomenėje, siekiant jų profesinių tikslų.

VERTYBĖS ir PRINCIPAI:

Vertybės: Performuotą vertybiniu pagrindu komandą dabar tarpusavyje sieja bekompromisis požiūris į kokybę, perfekcionizmas ir požiūris į verslo etiką. Dažnai girdime, kad neverta gilintis į kai kuriuos kalbos aspektus, nes užsakovai vis tiek neįvertins pastangų. Tačiau mes siekiame atlikti darbą taip, kad jis kalbėtų pats už save, ir galėtume drąsiai pasirašyti po kiekvienu išverstu žodžiu. Dėl tos pačios priežasties mūsų klientai rekomenduoja mus ne tik savo kolegoms, bet ir savo konkurentams.

Esame už skaidrų, atsakingą, partneryste su edukacine ir socialine aplinka paremtą verslą. Vadovaujamės paprasta filosofija – jei kiekvienas savo aplinkoje dirbs besivadovaudamas vertybėmis, tai mažos salelės taps pajėgios išjudinti ir globalesnius pokyčius.

Todėl siekdami mažinti atotrūkį tarp mokymo programų ir verslo realijų, bendradarbiaujame su Vilniaus universitetu. Todėl mūsų ekspertų atrasti ir parengti jauni talentai sėkmingai rado darbus LR Seime, LR Prezidentūroje, Europos Sąjungos struktūrose. Remiame labdaros ir paramos fondus, esame savo srities ir verslo bendruomenių nariai.

Principai: Dirbame pagal aukščiausiai iškeltą profesinių bei etinių standartų kartelę, nuolatos tobulėjame kaip profesionalai patys, tobuliname savo darbą bei padedame tobulėti savo kolegoms.

Orientuojamės į darbo rezultatą, o ne darbo valandas, siekdami optimizuoti ir standartizuoti veiklos procesus, didžiausią dėmesį kreipdami ne į išpildymą, o į prevenciją, planavimą, komunikavimą, – priemones, leidžiančias stabilizuoti kokybę nepriklausomai nuo kiekių ir terminų.

Prisiimame visišką atsakomybę už savo pareigybės darbo rezultatus. Jei matome, kad nespėsime sutartam laikui pasiekti sutartų tikslų, kreipiamės į kolegas su prašymu patarti, pagelbėti pakankamai iš anksto, o ne teisinamės „nepadariau, nes…“

Dirbame profesionaliai atsakingai, su meile savo darbui ir kalbai, partnerystės dvasioje su užsakovais, suprantame ir prisitaikome prie darbo atlikimo terminų.

Kiekvieną klaidą vertiname kaip pamoką, leisiančią sugalvoti, kokių prevencinių priemonių imtis, kad ji nebepasikartotų ateityje.

Mums patinka iššūkiai, todėl specializuojamės „Neįmanomose misijose“, realiais darbais paversdami net sunkiai įsivaizduojamus klientų prašymus. Mūsų užsakovas yra mūsų valdžia, todėl taikomės prie visų jo poreikių. Prisimename, kad šiame darbe galioja dėsnis: „turi noro, ieškai galimybių, neturi noro – ieškai priežasčių“.