MŪSŲ VERTIMAI

Pradėdami savo veiklą prieš 20 metų, nusprendėme teikti rinkai pačios aukščiausios kokybės vertimo paslaugas. Savo kompetenciją įrodėme kone pačiu solidžiausiu atliktų darbų „portoflio“, kuriame puikuojasi vertimai karaliams, popiežiams, prezidentams, rezonansinių bylų ar įstatymų vertimai. Dalyvavome visuose svarbiausiuose besikuriančios Lietuvos valstybės momentuose – kuriant Integruotąją Muitinės Informacinę muitinės sistemą, Šengeno sistemą, e. vyriausybės sistemą, Lietuvos įstatymus derinant su Europos Sąjungos teisine sistema ir pan. Pasiekus vieną viršūnę pasimato kita – supratome, kad neužtenka, kad vertimas būtų nepriekaištingas tik pagal filologinius kokybiško teksto kriterijus, reikia, kad jis atitiktų ne tik originalą, bet visą ligšiolinę ir esamą kliento komunikaciją, kas leistų siekti ne tik kokybiško vertimo rezultato, bet ir tiesioginių įmonės tikslų. Siūlome į vertimą žiūrėti kitaip, nei esate įpratę.

1. Iš vertimo visi linkę tikėtis taisyklingumo, mes jam keliame aukštesnius reikalavimus – jis turi atitikti ne tik filologijos mokslo reikalavimus, bet ir verslo tikslus. Tas supratimas kilo iš praktikos matant, kad neužtenka tik taisyklingai išversti patį tekstą – toks vertimas netenkina rinkos poreikių.

2. Vertimas turi būti nuoseklus – tai reiškia jei jūs esate advokatų kontora ir kelis metus verčiate bylą vertimų biure, turite tikėtis, kad nesvarbu koks vertėjas verčia, bet pagrindinės bylos sąvokos, projekto pavadinimas bus vienodi, nebus viename vertime client, kitame customer, viename atorney at law, trečiame advocate. Jei jūs esate siuntų bendrovė ir daug metų teikiate siuntų gabenimo paslaugas, tai kalba leidžia vieną kartą rašyti „skubi siunta“, kitą kartą „skubioji“ ar „operatyvusis pristatymas“, netgi reikiamai išskyrus galima rašyti EXPRESS siunta, o gal pasitelkus fantaziją „operatyvioji“ ar „lakioji“ 🙂 , tačiau užsakovas naudoja vieną vienintelį paslaugos apibūdinimą. Tokie įvairūs vertimai gali įnešti sumaištį renkantis paslaugą, todėl dalykinei komunikacijai keliami aukštesni tikslai – išlaikyti vieno pasirinkto varianto nuoseklumą.

3. Vertimui keliame tikslą, kad jis būtų integruotas į kliento komunikaciją ir padėtų siekti jo rezultatų.

Tarkim, einant į naują rinką reklamos agentūra pateiks vieną taisyklingą pavadinimą ̶ GRIGEO, viešųjų ryšių agentūra kitą ̶ GIGIŠKĖS, eksporto vadovas trečią ̶ GRIGEO ORCHIDEA, o vertimų biuras ketvirtą — Grigiškių Orchidėja, o mes, jungdami filologines, psicholingvistines ir komunikacines žinias, kad klausytojui išgirdus daugiau nei vieną pavadinimą jo sąmonėje neliks nei vieno, nes tos įvairovės bus atmestos instinktyviai kaip foninis triukšmas, užtikriname esminių reikšminių sąvokų vienodumą. Arba jei byloje bus pavartota tariamoji nuosaka, tai kitos pusės advokatas galės reikalauti netraukti į bylą liudininko parodymų. Tokių pavyzdžių galima rasti labai daug ir visose srityse, įrodančių, kad įmonės turi kalbėti viena, vieninga, vienoda, jos vertybes, tikslus atitinkančia kalba, ir to siekiame tam, kad bent jau mūsų tekstai būtų suderinti su įmonės tekstais ir tikslais – tai didžiulis nematomas mūsų biuro darbas, sukaupus kiekvienam klientui skirtus aplankus su žodynais, siekiančiais dešimtis tūkstančių terminų, duomenų bazėmis, specialiais pageidavimais ar sutartiniais dalykais ten, kur kalba leidžia įvairovę, o verslo komunikacijai reikia vienodumo.

Daugiau apie tai:

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/karjera/apie-nematoma-drambli-kambaryje-nematomas-komunikacijos-zonas-profesineje-erdveje-666-951548

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/karjera/musu-tekstai-musu-paliekami-pirstu-atspaudai-mes-kalbame-o-kalba-kalba-apie-mus-666-753030

4. Į integralumą žiūrime dar plačiau. Dirbame pagal darnaus verslo principus.

Mums svarbiau ne kiek, o kaip – norime ne kalbomis, o savo pavyzdžiu parodyti, jog tam, kad išsilaikytume rinkoje, nebūtina rinktis tarp vertybių ir pelnų, taigi ne itin skrupulinga vidinės virtuvės apsauga ir išmaniosios PR technologijos, o atvirkštinės vertybės – skaidrumas, atvirumas, profesionalumas, noras tobulėti, meilė savo darbui, dalijimasis ekspertinėmis žiniomis siekiant kelti komunikacinį raštingumą ir yra tas „like“ rezonuojantis tiems, kuriems tos vertybės artimos.

Daugiau apie tai:

https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/10/153676/g-liutkeviciute-darnus-verslas-utopija-ar-ateitis

https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/10/147804/giedre-liutkeviciute-darbdavio-patarimai-darbuotojams

Šie principai persismelkia per visas mūsų veiklos sritis – renkantis komandą, artimą vertybėmis, užtikrinant vertimų kokybę, tausojant aplinką, bendradarbiaujant su mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais, labdaros organizacijomis, dalijantis savo patirtimi, siekiant kelti medijų ir vertimų raštingumą ir sąmoningumą. Išsamiau prašome skaityti konkrečiose skiltyse.