PATIRTIS

Esame patyrę įvairių sričių vertimo ekspertai. Daugiausia verčiame specializuotus tekstus ir ilgalaikių projektų dokumentaciją – paprastai didelių apimčių, per trumpą laikotarpį.

Kiekviena vertimo sritis reikalauja specifinių žinių, įgūdžių, nuolatinio domėjimosi. Mūsų patirtis rodo, kad vienas vertėjas negali vienodai gerai išmanyti visų sričių, todėl vertimus skirstome pagal sritis, kiekvienai sričiai parinkdami geriausiai ją išmanančius vertėjus ir redaktorius. Vertimo biurui teikti vienodai profesionalias paslaugas visose pasirinktose specializacijos srityse leidžia 18 metų specialistų darbo patirtis, kruopščiai atsirinkta daugiau nei 500 vertėjų duomenų bazė, suformuoti komandinio darbo įgūdžiai, terminologijos duomenų bazės, išoriniai ir vidiniai vadybos ir kokybės standartai.

VALSTYBĖS, VERSLO ADMINISTRAVIMO:

Teisinių tekstų vertimai. Verčiant teisinius tekstus, reikalingi dvejopi gebėjimai – vertėjo kvalifikacija ir teisės srities, specifinės jos terminologijos išmanymas. Atsižvelgdami į tai, paprastai dirbame su filologo ir teisininko išsilavinimą turinčiais vertėjais ir naudojame daugiapakopę vertimo kokybės patikros sistemą. Šios srities vertimuose itin svarbu preciziškas tikslumas, nes net menkiausia klaidelė gali lemti visą teismo procesą. Pelnytai didžiuojamės bendradarbiavimu su keliomis dešimtimis advokatų kontorų, jų patikėtų  itin sudėtingų, rezonansinių bylų vertimais, dėl kurių esame sukaupę įvairiapusę šios srities vertimų patirtį.

Dėl konkrečių rekomendacijų teirautis: info@arslibri.lt

Mūsų teisinių tekstų vertimo kompetencijos sritys:
įmonių teisė (darbo, bendradarbiavimo sutartys, įstatai, steigimo, registracijos dokumentai ir kt.); viešoji teisė (įstatymai bei nutarimai, direktyvos, reglamentai, viešųjų konkursų dokumentacija, mokesčių teisė ir kt. teisės aktai); teisminiai dokumentai (arbitražo, civiliniai, bankroto, likvidavimo, baudžiamieji procesai ir kt. teisminė dokumentacija), intelektinės nuosavybės teisė (patentai, dizainas, autorių teisė ir kt.); nekilnojamojo turto ir statybos teisė bei kitos sritys.

Dėl konkrečių rekomendacijų teirautis: info@arslibri.lt

Ekonominių ir finansinių tekstų vertimai. Verčiant šių sričių tekstus, svarbu ne tik ekonomikos, bankininkystės subtilybių, terminų, santrumpų, ekspertų „žargono“ išmanymas, bet ir ypatingas kruopštumas, atidumas. Šios srities vertimus vertėjai ir redaktoriai tikrina kelis kartus, užtikrindami, kad tikrai neliks jokių netikslumų. Kasdien verčiame toliau išvardytų sričių tekstus, kuriuos dažniausiai pateikia nuolatiniai klientai, tad esame įgudę sužiūrėti viską: pradedant terminų vienodumu, baigiant konkrečiai kalbai pritaikytu skaičių, datų formatu. Mūsų ekonominių ir finansinių tekstų vertimo kompetencijos sritys:
bankininkystė (indėliai, taupymas, investavimas, bankinių paslaugų specifikacijos); kapitalo rinkos (akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ir kt.); įmonių finansai (įmonių finansinės ataskaitos, ketvirtinės, metinės, pelno (nuostolio) ataskaitos, balansai, audito ataskaitos ir išvados, bankų išrašai); rinkos tyrimai, statistiniai tyrimai ir kt.

Dėl konkrečių rekomendacijų teirautis: info@arslibri.lt

Draudimo srities tekstų vertimai. Sukaupta ilgametė patirtis, pagal klientų pageidavimus suformuoti jų vidinės terminologijos žodynai bei išauginti draudimo srityje besispecializuojantys vertėjai leidžia bendradarbiauti  su didžiosiomis Lietuvos draudimo įmonėmis, kurioms verčiame: visų draudimo rūšių taisykles, sąlygas, sutartis polisus, deklaracijas ir kt.

Dėl konkrečių rekomendacijų teirautis: info@arslibri.lt

KOMUNIKACIJOS:

Rinkodaros tekstų vertimai. Verčiant rinkodaros tekstus, svarbu perteikti teksto esmę, jo „dvasią“, kad tekstas skambėtų priimtinai kiekvienoje užsienio rinkoje ir auditorijoje, kuriai jis skirtas. Darbas su tokiais tekstais reikalauja gilaus kalbos, kultūrinės aplinkos išmanymo, savotiškos „empatijos“ tekstui ir už jo esančiam skaitytojui. Dažnai prireikia reklaminių tekstų kūrėjo, menininko talento ir įgūdžių. Dirbame su reklamos, viešųjų ryšių, komunikacijos agentūromis, versdami, įmonių rinkodaros ir komunikacijos departamentais versdami:
reklaminius tekstus, pranešimus spaudai, tinklalapius, brošiūras.

Dėl konkrečių rekomendacijų teirautis: info@arslibri.lt

Kiti kūrybiniai tekstai. Verčiant straipsnius, žurnalus, knygas, publicistinius tekstus, mokslo populiarinamuosius straipsnius, atsiskleidžia visas mūsų įmonės pavadinime užkoduotas vertimo meistriškumas ir menas.

Dėl konkrečių rekomendacijų teirautis: info@arslibri.lt

MOKSLO:

Medicininių tekstų vertimai. Vertimo klaidos medicininiuose tekstuose kam nors gali kainuoti gyvybę. Suvokdami savo darbo svarbą ir atsakomybę, kiekvienu vertimo etapu darome trejopą patikrą: visų pirma, vertimus patikime versti tik medikams, ne tik puikiai mokantiems kalbą, bet ir gebantiems perprasti turinį, suvokti aprašomus dalykus, o teksto kokybės patikrą atlieka srities ir kalbos redaktorius. Siekdami išvengti net menkiausių klaidų, šalia šių „antros akies“ priemonių, naudojame vertimo programas, leidžiančias korektiškai perkelti skaičius, formules bei suvienodinti terminologiją. Žinoma, ilgametis įdirbis, pačių suformuoti medicininių tekstų pagal sritis žodynai, patikimi vertėjai ir medikai praktikai yra neatsiejami gero rezultato veiksniai. Tai žinodamos, mumis pasitiki stambiausios farmacijos kompanijos, medicinos prietaisų ir priemonių gamintojai bei atstovybės, kurioms verčiame itin sudėtingo turinio tekstus: medicininės įrangos, prietaisų, priemonių aprašymus ir naudojimo instrukcijų vadovus, vaistų informacinius lapelius (medicininių preparatų aprašus, vartojimo instrukcijas, sudedamąsias dalis ir t. t.),  laboratorinių tyrimų ataskaitas ir medicinos ekspertų išvadas, medicinines pažymas ir ligos istorijas, medicinos prietaisų atitikties sertifikatus ir kitus medicininius tekstus.

Dėl konkrečių rekomendacijų teirautis: info@arslibri.lt

Gamtos mokslų vertimai. Gamtos mokslai apima fiziką, astronomiją, chemiją, biologiją, Žemės mokslus, iš dalies ir tarpdisciplininius mokslus. Kaip ir kitų sričių vertimus, šiuos patikime tik specialistams, kuriems puikiai pažįstami gamtos mokslai su jiems būdinga terminija. Prireikus, konsultuojamės su mokslininkais, gilinamės į pačią sritį ir surandame tiksliausią vertimo variantą ar parenkame originale pasitaikančiam naujadarui geriausią atitikmenį. Nuolatos verčiame:
chemines sudėtis, įvairių medžiagų aprašymus, cheminių bandymų aprašymus, tekstus, susijusius su gamtos apsauga, ir pan. Mokslinių straipsnių, apžvalgų, tyrimų vertimai skiriasi nuo mokslo populiarinamųjų straipsnių, kuriuose turime galimybę atskleisti ir kūrybines savo galias.

Dėl konkrečių rekomendacijų teirautis: info@arslibri.lt

TECHNIKA,TECHNOLOGIJOS:

Techninių tekstų vertimai. Nors pats „technikos“ terminas yra labai platus, verčiant techninius tekstus, dažnai susiduriama su apibrėžta, siaura sritimi. Ko gero, ne kartą teko skaityti įsigyto prietaiso naudotojo vadovą, kai, atrodo, visi žodžiai lietuviški, kalba taisyklinga, tačiau vis tiek lieka neaišku, ką ir kaip daryti. Kad to nebūtų, konkrečios srities specializuotus tekstus patikime tą sritį išmanančiam vertėjui, prireikus, konsultuojamės su specialistais. Pastebėjome, kad, kaip ir verčiant kitų specializuotų sričių tekstus, vertėjams tenka būti tų sričių specialistais, puikiai išmanančiais patį prietaiso veikimo principą, kad galėtų tiksliai perteikti naudotojui prasmę kita kalba, net jei originalas skamba dviprasmiškai. Kokybiškas vertimas nuo prasto tuo ir skiriasi, kad verčiama prasmė, o ne žodžiai.
Verčiame įvairią techninę dokumentaciją, atliekame techninių instrukcijų bei aprašymų vertimus, verčiame saugos duomenų lapus, naudotojų vadovus, elektronikos ir elektros, naujų prietaisų, buitinės technikos tekstus. Verčiame automobilių pramonės, statybų, mechaninės inžinerijos dokumentaciją, aplinkos apsaugos, civilinės inžinerijos tekstus. Taip pat atliekame brėžinių vertimus.

Dėl konkrečių rekomendacijų teirautis: info@arslibri.lt

Informacinių technologijų vertimai. Esame ambicingiausių ir didžiausių kada nors Lietuvoje įgyvendintų informacinių technologijų projektų vertėjai. Tai iššūkiai, pareikalavę suvaldyti dešimtis tūkstančių puslapių, didžiules vertėjų, redaktorių komandas, suderinti terminologiją taip, kad skirtingos projekte dalyvaujančios pusės – valstybė, ES struktūros ir privačios bendrovės kalbėtų viena kalba, t. y. naudotų vieningą terminologiją. Nemažas iššūkis ir planavimo, organizavimo darbas. Žinodami, kad vertimas yra „paskutinė grandis“, kuriai tenka sugerti prasto planavimo pasekmes, t. y. vertimui likus vienai nakčiai daryti neįmanomus dalykus, suvokdami savo partnerystę ir atsakomybę, valstybinės reikšmės projektuose išmokome taikyti prevencines planavimo priemones. Įpratome dirbti glaudžioje partnerystėje ir kituose projekto etapuose – iki pat vertimo gavimo, kad visa projekto eiga vyktų sklandžiai. Kadangi šioje srityje dažnai tenka susidurti su naujovėmis, vertėjai ir redaktoriai rūpinasi naujų terminų tikslumu, diskutuoja tarpusavyje, konsultuojasi su kitais specialistais.
Verčiame kompiuterinių, informacinių sistemų kūrimo ir priežiūros dokumentaciją, įvairių informacinių technologijų naudojimo vadovus, programinės įrangos aprašymus ir instrukcijas, naujų IT produktų aprašymus ir t. t.

Dėl konkrečių rekomendacijų teirautis: info@arslibri.lt