Kaip rašyti telefonų numerius?

Nurodant rekvizitus neretai netinkamai rašomi telefonų numeriai. Nacionalinių ir tarptautinių telefonų numerių rašymo būdai pateikiami Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1162 patvirtintose rekomendacijose.

Tarptautinio prefikso simbolis „+“ – rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą. Tarptautinio prefikso simboliu atskiriami tarptautinis ir nacionalinis telefono ryšio numeriai. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarp šalies ir paskirties kodo, taip pat tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio paliekamas tarpas.

Skliaustelių simboliu „( )“ suskliaudžiami tik nacionalinis prefiksas ir geografinių numerių paskirties kodo skaitmenys. Jie nurodo, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami. Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio paliekamas dvigubas tarpas.

Toninių parengties signalų simbolis „~“ rodo, kad reikia laukti papildomo toninio parengties signalo. Šis simbolis iš abiejų pusių atskiriamas tarpais. Pažymėtina, kad diegus skaitmeninį telefono ryšį beveik visoje Lietuvos teritorijoje, toninių parengties signalų simbolis praktiškai nebevartojamas.

Informacinis simbolis  rodo su tinklo galinio taško numeriu susijusią paslaugą ir reiškia, kad surinkus telefono ryšio numerį atsilieps automatinis atsakiklis.

Kad būtų galima lengviau įsidėmėti, išgirsti ir pamatyti telefono ryšio numerio skaitmenis, jie  gali būti grupuojami taip: 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.
RAŠOMA. Telefonas arba Tel.; Faksas arba Faks.; Mobilusis telefonas arba Mob. Be to, vietoje žodžių „telefonas“ arba „tel.“ galima naudoti informacinį simbolį „“.

Nacionaliniai ryšio numeriai                            Tarptautiniai ryšio numeriai
Tel.  (8 5)  211 2292                                                Tel. + 370 5  211 2293
Faks. (8 5)  211 2294                                               Fax + 370 5  211 2294
Mob. 8 687  18 140                                                 Mob. + 370 687  18 140

Parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Valstybinės kalbos kontrolės tarnybos vedėją-vyr. kalbos tvarkytoją Albiną Šiupienienę.