Vertimas

Vertimas – tai sritis tarp amato ir meno, reikalaujanti ne tik puikaus užsienio kalbos mokėjimo, gimtosios kalbos išmanymo, jos išraiškos galimybių, stilių įvairovės pojūčio ir atitinkamos kultūros pažinimo, bet ir talento bei kūrybiškumo. Ne kiekvienas norintis gali būti vertėju. Tačiau net ir talentingiausiems vertėjams negalima pamiršti kai kurių techninių dalykų, privalu laikytis lietuvių kalbos taisyklių. Pateikiame keletą būdingiausių klaidų verčiant į lietuvių kalbą.

•    Lietuvių kalboje sveikai skaičiaus daliai atskirti nuo trupmeninės naudojamas kablelis (ne taškas, kaip anglų ir kitose kalbose), be to, norint skaičių vaizduoti grupėmis skaidant po tris skaitmenis, naudojamas tarpas (ne kablelis). Pavyzdžiui, užrašas anglų kalba  1,001 reiškia tūkstantis ir vienas, o lietuvių kalba – vienas sveikas ir viena tūkstantoji.

•    Dešimtmečiai lietuvių kalboje skaičiuojami nuo 1 iki 10 metų (t. y. XX amžiaus 5 dešimtmetis reiškia 1941–1950 metus). Kai kuriose kalbose dešimtmečiai skaičiuojami kitaip, tokiais atvejais būtina keisti tokius užrašus lietuvių kalbai įprastais (pvz.,  vietoje angliško užrašo 1990s  naudoti XX a. 10 dešimtmetis).

•    Amžiai žymimi romėniškais skaitmenimis, o ne arabiškais, kaip anglų ir kai kuriose kitose kalbose.

•    Jei data rašoma be dienos, mėnuo nusakomas ne galininku (birželį, rugsėjį), o žodžių junginiu birželio mėnesį, rugsėjo mėnesį.

•    Pasitaiko, kad verčiant iš anglų kalbos pavadinime paliekama per daug didžiųjų raidžių. Lietuvių kalboje pavadinime didžiąja raide rašomas tik pirmas žodis ir tikriniai vardai.

•    Verčiant iš bet kokios kalbos į lietuvių, būtina peržiūrėti žodžių tvarką, kad sakiniai skambėtų lietuviškai, tekstas būtų rišlus ir lengvai skaitomas. (Pvz., angliškas sakinys He brought himself into a sitting posture turėtų būti išverstas Jis atsisėdo.)

•    Verčiant iš anglų kalbos svarbu atkreipti dėmesį, kad šalutiniuose anglų kalbos sakiniuose galioja laikų derinimo taisyklės, todėl verčiant veiksmažodžių laikai nesutampa. Pvz., ang. So he said (Past Simple) that no, he wasnʾt (Past Simple) interested verčiama Taigi jis pasakė (būtasis kartinis), kad jo tai nedomina (esamasis).

Šaltiniai:
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, http://www.llvs.lt/?item=206&lang=lt
„Vikipedija: Vertimo klaidos“,  http://lt.wikipedia.org/wiki/Vikipedija:Vertimo_klaidos
Gemma Navickienė, Dalia Kasteckaitė, „Gramatinių ir leksinių transformacijų panaudojimo aspektai Stephen J. Dubnerio ir Steven D. Levitto knygos „Freakonomics“ vertime“,1648-2824 KALBŲ STUDIJOS. 2010. 16 NR.,  http://www.kalbos.lt/zurnalai/16_numeris/08.pdf