Dažnai pasitaikančios įmonių raštų, interneto svetainių klaidos

 

Rekvizitų rašyba
Nurodant įmonės kontaktus, jei nėra išvardijimo, lietuvių kalboje dvitaškis nerašomas, pvz.:
Telefonas: <…> (=Telefonas <…>);
Faksas: <…> (=Faksas <…>);
El. paštas: <…> (=El. paštas <…>).

Elektroninis paštas (ne emeilas!) trumpintinas el. paštas arba el. p. Derinant prie sistemos galimi ir sutrumpinimai e. paštas, e. p. Faksas trumpinamas faks.
Ženklas / lietuvių kalboje reiškia
arba, todėl klaida pasvirąjį brūkšnį rašyti sutrumpintų žodžių gale, vietoje taško. Pvz.: atsiskaitomoji sąskaita – a. s. (ne a/s), įmonės kodas – į. k. (ne į/k), asmens kodas – a. k. (ne a/k) ir pan.

Įmonės teisinės formos nurodymas
Lietuvių kalbai nebūdinga įmonės, įstaigos, organizacijos teisinę formą nusakančius žodžius nurodyti po pavadinimo, šie žodžiai teikiami prieš pavadinimą, pvz.: uždaroji akcinė bendrovė „Ars libri“, arba UAB „Ars libri“. Jei teisinė forma ar jos santrumpa nurodoma po pavadinimo, ją būtina išskirti kableliais, pvz.: „Liteksa“, akcinė bendrovė, arba „Liteksa“, AB.
Taip pat išskiriami ir kiti po tikrinio pavadinimo vartojami teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpos (
akcinė bendrovė, viešoji įstaiga, valstybės įmonė, individuali įmonė ir kt.).

Lito trumpinimas
Lito santrumpa – Lt (pirma santrumpos raidė visada didžioji, rašoma be taško). Pvz.: Kiekvienas konferencijos dalyvis turės sumokėti 25 Lt dalyvio mokestį.
Po santrumpos taškas rašomas tik tuo atveju, kai ja baigiamas sakinys, pvz.:
Dalyvio mokestis – 20 Lt. Visos prekės kainavo 120 Lt.
Tarptautinis lito žymėjimas –
LTL

Šaltinis
http://www3.lrs.lt/pls/inter/www_tv.show?id=100320,6925,30