Kaip taisyklingai rašyti datą?

       • Data sutrumpintai visada rašoma skaitmenimis:
– Pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 patvirtintas Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles dokumentuose (tvarkomuosiuose, organizaciniuose, informaciniuose ir kt.) tarp datos metus, mėnesį ir dieną reiškiančių skaitmenų grupių rašomi brūkšneliai.
– Kitose kalbos vartojimo srityse datą rašant trumpuoju būdu metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais arba tarpeliais, pvz.:
2001-06-12, 2001 11 05.

       •Data gali būti rašoma ir ilgesniu būdu, pvz.: 2003 m. gegužės 7 d., 2004 m. gruodžio mėn.
– Kai data rašoma ilguoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn.,
pvz., 2003 m. gegužės mėn. 7 d. (=
2003 m. gegužės 7 d.).
– Tarp skaitmenų ir sutrumpinimų m. ir d. paliekami tarpeliai,
pvz., 2003m. gegužės 7d. (=
2003 m. gegužės 7 d.).

        • Oficialiuosiuose stiliuose (informaciniame, administraciniame, moksliniame) mėnuo paprastai nusakomas ne galininku (birželį, rugsėjį), o žodžių junginiu birželio mėnesį, rugsėjo mėnesį: Įstatymas priimtas 2001 m. liepos mėnesį. Jie pažadėjo darbus baigti spalio mėnesį.

        • Kai nurodomas laikotarpis, vartojamas brūkšnys (ne brūkšnelis),
pvz.: 1996–2005 m. programa, spalio 6–7 d.

        • Tekstuose anglų kalba data sutrumpintai rašoma europietišku formatu, t. y. diena-mėnuo-metai (britų), arba mėnuo-diena-metai (JAV, Kanada). Skaičiai skiriami brūkšneliais. Pvz.: 05-11-2001; 11-20-2010.
Ilgesniu būdu data gali būti rašoma dvejopai: diena mėnuo metai, pvz., 7 May 2003, arba mėnuo diena, metai, pvz. May 7, 2003.

***
Mums svarbi diena – vasario 3-ioji. Šią dieną vertimų biuras „Ars libri“ švenčia savo gimtadienį. Norime padėkoti, kad visus metus buvote su mumis, ir tikimės sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo!

Šaltinis: Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), „Data ir laikas“, parengta pagal
„Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 192–193,
2001 m. gegužės 3 d. nutarimą Nr. 2 (78) „Dėl datos rašymo“, http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/data-laikas.html